Uitwijk Protestantse Kerk 2

ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Dit heeft zowel voor de instelling fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan die organisatie. 

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatie Nummer (RSIN) is: 824 137 498
Dit nummer dient u te gebruiken als u een periodieke gift wil overmaken.
U gaat hiervoor een contract voor 5 jaar aan, voor een vastgesteld bedrag per jaar. Het voordeel hiervan is dat u dit bedrag voor 100% kunt aftrekken van de Inkomstenbelasting.

De schenker vult zijn onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ en ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de instelling of vereniging en stuurt beide exemplaren naar de instelling of vereniging.

De instelling of vereniging vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
De instelling of vereniging stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar.

Voor meer informatie of het inleveren van het formulier kunt u terecht bij kerkrentmeester Jan Kiezebrink.