de kerk

Levensfasen

Kruispunten van het leven

Voor veel mensen komt de kerk weer in beeld als het erom spant in het bestaan. Als je ingrijpende gebeurtenissen meemaakt. Juist op de belangrijke kruispunten van het leven wil de kerk er zijn. Niet alleen voor de eigen actieve leden, ook voor hen die zich meer ‘aan de rand’ bevinden, én voor de buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen. Dan kan de kerk er zijn. Er zijn rituelen, gebeden en liederen. De kerk heeft woorden en gebaren van troost.

Op de landelijke website van de Protestantse Kerk kun je over de volgende levensfasen meer lezen:

  • Geboorte
  • Kinderen
  • Huwelijk
  • Echtscheiding
  • Ziekte
  • Dood

Kijk op www.pkn.nl/geloof/levensfasen