Kerkkoor

Gemeenteavonden

Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. Tijdens deze avonden komen praktische zaken aan de orde en denken we na over inhoudelijke thema’s. Er is gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

In het verleden was het gewoonte om tijdens de gemeenteavonden alle begrotingen en jaarrekeningen van de gemeente door te nemen. Sinds twee jaar hebben we een andere invulling gegeven aan de gemeenteavonden. We merkten de laatste jaren dat het doornemen van alle cijfers veel tijd in beslag neemt en dat het bijna ondoenlijk is om dan als luisteraar direct goede vragen daarbij te hebben. Bovendien geldt voor de diaconie en de zendingscommissie dat het financiële deel maar in zeer beperkte mate weergeeft wat er gedaan wordt. De activiteiten zelf komen in een jaarrekening maar nauwelijks aan bod. We hebben daarom gevraagd aan de diaconie en zendingscommissie om tijdens gemeenteavonden regelmatig iets te vertellen over de plannen die er zijn en de activiteiten die georganiseerd worden. Daarnaast hebben we aan de kerkrentmeesters, de diaconie, zendingscommissie en De Hoogt gevraagd om de jaarrekening twee weken voor de gemeenteavond gereed te hebben. Een aantal exemplaren ligt de zondagen voor de gemeenteavond ter inzage op de tafel in de toren van de kerk. Deze kunnen mee naar huis genomen worden om thuis te bestuderen. Ook kunnen deze via e-mail opgevraagd worden bij Martje Verwijs (scriba@uw-kerk.nl) en zijn er tijdens de gemeenteavond inzage-exemplaren. Hierdoor is er meer tijd en gelegenheid om de cijfers in te zien. Tijdens de gemeenteavond wordt uiteraard de gelegenheid gegeven om vragen te stellen over de verschillende jaarrekeningen, maar deze worden dus niet meer allemaal één voor één gepresenteerd.

De gemeenteavonden zijn gepland in De Hoogt, op:

-     Najaarsgemeenteavond: woensdag 1 november 2017 (na de dankdienst voor gewas en arbeid)
-     Voorjaarsgemeenteavond; donderdag 12 april 2018 (vanaf 20.00 uur)