Kerkkoor

Gemeenteavonden

Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. Tijdens deze avonden komen praktische zaken aan de orde en denken we na over inhoudelijke thema’s. Er is gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het gemeenteleven.

Het is belangrijk dat gemeenteavonden goed bezocht worden door gemeenteleden van alle leeftijden. Tijdens dit soort avonden worden beleidsvoornemens namelijk uitgelegd en besproken. Daarbij hoort de kerkenraad graag wat er leeft in de breedte van de gemeente. Door uw aanwezigheid laat u zien dat de gemeente u ter harte gaat en dat u mee wilt denken over haar toekomst.

Graag roepen we u en jou daarom nog eens op om deze avonden niet aan u voorbij te laten gaan.

Tijdens gemeenteavonden kunnen ook eventuele vragen gesteld worden over het financiële beleid. Om u hierop voor te kunnen bereiden liggen er de zondagen voor de gemeenteavond financiële stukken zoals de begroting of jaarrekening van de kerkrentmeesters, diaconie en zendingscommissie ter inzage op de tafel in de toren van de kerk. Deze kunnen mee naar huis genomen worden om thuis te bestuderen. Ook kunnen deze via e-mail opgevraagd worden bij de scriba (scriba@uw-kerk.nl) en zijn er tijdens de gemeenteavond inzage-exemplaren.

De gemeenteavonden zijn gepland in De Hoogt, op:

-     Najaarsgemeenteavond: woensdag 1 november 2023 (na de dankdienst voor gewas en arbeid)
-     Voorjaarsgemeenteavond; donderdag ....... 2024  (20.00 uur).