Kerkkoor

Jaarthema 'Samen jong'

Het jaarthema hebben we opgepikt van een landelijk project: 'Samen jong' (www.samenjong.nl). We verlangen er naar een geloofsgemeenschap te zijn waarin ook jongere generaties zich volop thuisvoelen en meedoen. Dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend, en dat vraagt wat van de geloofsgemeenschap. 'Samen jong' wil ons daarbij helpen en stimuleren.

Dit thema past goed bij het conceptbeleidsplan dat we de komende tijd definitief vaststellen. Het draagt dezelfde titel als het beleidsplan 2017-2021: 'Samen bij Eén'. 'Samen jong' past daar goed bij, want het gaat net zo goed over de vraag hoe we, ongeacht onze leeftijd, geestelijk jong en fris kunnen zijn/blijven als over de vraag hoe jongeren in de gemeente enthousiast mee kunnen doen. Het gaat om een kerk waarin alle generaties er toe doen, omdat we allemaal van Christus zijn.

Waarschijnlijk hebben we voor het thema 'Samen jong' meer dan één seizoen nodig. Het idee is: we beginnen klein en laten het vervolgens uitwaaieren.