Kerkkoor

Kerkkoor

"Eén van de gaven door God ons gegeven,koor copy
is wel het zingen met hart en met stem.
God gaf het ons die veel te gebruiken,
tot eer en lof en tot glorie van Hem.
Zing daarom veel, wel alleen,
maar ook samen.

Zing van genade verweeft in je lot.
Laat in je leven de lofzangen klinken.
Zing met je hart in de dienst van je God".

Het kerkkoor is al jaren een actief onderdeel van het kerkelijk werk in onze gemeente. Zingen is een fijne bezigheid. Nog mooier is het als middel om God te eren en mensen te bemoedigen. Hebt u interesse voor koorzang en wilt u meezingen? We repeteren op de maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Hoogt o.l.v. Piet van der Meijden.

Voor meer informatie:
Lenie Schouten (voorzitter), tel. 0183 - 441537
Sjanie Mooy (secretaris), tel. 0183 - 448414