Kerkkoor

Kringen

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende kringen. Er is voor elk wat wils. U bent van harte welkom. 

Belangrijk onderdeel van ons gemeente zijn in Jezus Christus is de ontmoeting buiten de kerkdiensten om. Het kringwerk levert hier een grote bijdrage aan. Op ontspannen wijze komen wij als gemeenteleden bij elkaar om over de Bijbel, het geloof en geloofsvragen te praten.

Voor diegenen die graag Bijbelgedeelten verder uitdiepen is de Bijbelkring zeer geschikt. Bij de gesprekskring, maar ook bij de drie lidmatenkringen komt het geloof en de vragen die we daarbij kunnen hebben meer aan bod. Vorig jaar zijn we begonnen met de nieuwe opzet van de kringen en ook dit jaar heeft een commissie zich weer ingezet om een mooie bundel te maken aan de hand van het jaarthema; Het goede leven – Bloeien in Gods licht. De bundel zal vanaf 20 september beschikbaar zijn en net als vorig jaar € 8,50 kosten. Deze bundel bevat voorbereidingsmateriaal voor de kringleden en suggesties voor degene die de avond leidt. Het gebruik van de bundel is niet verplicht.

Helaas, hebben we ten tijde van het schrijven van dit stuk, nog steeds te maken met de gevolgen van Covid-19. Hierdoor is besloten maar voor vier kringavonden materiaal samen te stellen. Wel is er nog een verwerking van de PKN als bonusmateriaal opgenomen in de bundel voor het geval gemeenteleden de mogelijkheid hebben om vaker bijeen te komen. Dit is ook de reden dat er maar één thema avond zal zijn. We hopen uiteraard dat de kringen ondanks Covid-19 toch mogelijkheden zien om bij elkaar te komen. Misschien heeft iemand een grote schuur of durven jullie het aan om digitaal samen te komen.

Net als afgelopen jaar zijn er weer kringcoördinatoren die de praktische zaken regelen en waar je met je vragen terecht kunt. Ook als je nog niet deelneemt aan een kring en graag wilt aansluiten kun je bij hen terecht. Neem je al wel deel aan een kring, maar wil je om wat voor reden dan ook wisselen, dan is dit (alleen) mogelijk aan het begin van het seizoen. In de praktijk zal het misschien blijken dat het, door de maatregelen rondom Covid-19, niet mogelijk is om aan te sluiten bij een bepaalde kring. 

 Kring

Kringavond

Kringcoördinator

Bijbelkring

Dinsdag (19.45 uur): 13/10, 17,11, 27/1, 9/2, 16/3

Marrie Zaal

Gesprekskring

Dinsdag (20.00 uur):  13/10, 17,11, 27/1, 9/2, 16/3

Leny Verhoeven

Lidmatenkring 1  

Donderdag (20.00 uur): 15/10,19/11, 27/1, 11/2, 18/3

Wilma Knaap

Lidmatenkring 2

Woensdag (20.00 uur): 14/10,18/11, 27/1, 10/2, 17/3

Annelies Quivooij 

Lidmatenkring 3 

Donderdag (20.15 uur): 15/10,19/11, 27/1, 11/2, 18/3  

Linda Colijn

Belijdeniscatechese
Deze groep is bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof en eventueel de doop. Maar de doelgroep is breder. Het is ook een prima plek voor mensen die denken dat ze er (nog) helemaal niet aan toe zijn om belijdenis te doen, maar die wel samen met anderen willen ontdekken wat het betekent om in de kerk en in de praktijk van het dagelijks leven je geloof in Christus te belijden. Je mag dus al je twijfels, vragen en moeiten meenemen. Vooralsnog zijn we als gemeente vacant. Veel mensen zijn dan (meer) terughoudend om belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Dit is begrijpelijk, maar neemt niet weg dat we met elkaar een weg kunnen vinden waarin u/jij je mag en kan voorbereiden. Met elkaar in gesprek gaan en zo groeien in het geloof, is niet aan tijd of plaats gebonden. Hoe en wanneer we de avonden gaan organiseren, bepalen we met elkaar. Mocht je vragen hebben, of er even over door willen praten? Neem dan contact op met jeugdouderling Hans van der Nat, of spreek één van de ouderlingen aan.

Gebedskring
De gebedskring is in september 1997 gestart en bestaat dus nu al 23 jaar. Afgezien van externe omstandigheden, zoals nu met de Corona, komen we met grote trouw maandelijks bij elkaar om te bidden. Dit is een van onze grootste voorrechten, dat we zomaar meGebed Custom copyt God mogen spreken. We mogen hem loven en prijzen voor wie Hij voor ons is, we mogen Hem danken, we mogen Hem onze schuld belijden, we mogen Hem de noden van anderen en onszelf voorleggen. Samengevat noemen we dat: bidden. Van de Here Jezus staat meermalen beschreven dat Hij in gebed was, of dat Hij zich ergens terugtrok voor gebed. Dit wijst op het belang van persoonlijk gebed. Hij heeft ons ook een gebed geleerd: het Onze Vader, ook wel genoemd het volmaakte gebed. Let er op dat dit in het meervoud is gezegd, wijzendop het gezamenlijk bidden. We kunnen dus persoonlijk bidden, maar ook als (deel van een) gemeente. Inmiddels zijn alle mogelijke onderwerpen op onze kring al aan de orde geweest. Je leert van elkaar in de verwoording. Het geeft ook steeds meer vrijmoedigheid, tegenover God en tegenover elkaar. Gebedsdiscipline wordt ook bevorderd. Positieve ervaringen dus.

De kring heeft zeker niet de intentie om groot te worden. Dat mag best, maar dat heeft geen prioriteit. Toch zouden we het fijn vinden als u eens een keer kwam. U hoeft niet gelijk mee te doen, of inbreng te hebben, maar gewoon meemaken, al is het maar eenmalig. We komen bij elkaar in de torenkamer, op woensdag voormiddag, meestal de 4e van de maand. Maar u kunt er ook eens over spreken met:
Riet Monfrooij, tel. 0183 - 401706
Sander Sterkenburg, tel. 0183 - 442561
Tonnie van Andel, tel. 0183 - 448430

Koffiemorgen voor vrouwen
Dit seizoen willen we graag weer bij elkaar komen met een aantal vrouwen uit de gemeente. Elke derde dinsdag van de maand ontmoeten we elkaar om over een bepaald onderwerp te spreken. We gebruiken daarvoor vaak een artikel uit bijv. EVA of Visie. Een gewone doordeweekse morgen, waar we, vanuit het drukke leven van alledag, elkaar ontmoeten, samen bidden, vreugde, zorg of verdriet met elkaar delen. Warme en bijzondere momenten tijdens deze ochtenden waarin we luisteren naar elkaar en elkaar mogen bemoedigen vanuit Gods Woord. Gezien de zorgvolle tijd waarin we leven komen we pas bij elkaar als het verantwoord is. Via het kerkblad blijft u op de hoogte. Dit seizoen komen we op dinsdagochtend bij elkaar. We ontmoeten elkaar bij Tineke Kraaij, Uitwijksestraat 4, tel. 0183-441360 en beginnen om 10.00 uur. Weet u van harte welkom!