Kerkkoor

Kringen

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende kringen. Er is voor elk wat wils. U bent van harte welkom. 

Belangrijk onderdeel van ons gemeente zijn in Jezus Christus is de ontmoeting buiten de kerkdiensten om. Het kringwerk levert hier een grote bijdrage aan. Op ontspannen wijze komen wij als gemeenteleden bij elkaar om over de Bijbel, het geloof en geloofsvragen te praten.

Twee jaar gelden zijn we begonnen met de nieuwe opzet van de kringen. Vorig jaar heeft een commissie zich weer ingezet om een mooie bundel te maken aan de hand van het jaarthema 2020-2021; Het goede leven – Bloeien in Gods licht. Helaas is het kringwerk vorig jaar niet echt van de grond gekomen. Daarom is besloten deze bundel ook dit jaar te gebruiken. Mocht u de bundel nog niet in uw bezit hebben dan kunt u deze nog verkrijgen bij Shanna van Dalen (0183-443255 / shannabarendregt@gmail.com ). De bundel kost € 8,50 en bevat voorbereidingsmateriaal voor de kringleden en suggesties voor degene die de avond leidt. Het gebruik van de bundel is niet verplicht. De bundel bevat materiaal voor vier kringavonden en een 'bonus'verwerking

Net als afgelopen jaar zijn er weer kringcoördinatoren die de praktische zaken regelen en waar je met je vragen terecht kunt. Ook als je nog niet deelneemt aan een kring en graag wilt aansluiten kun je bij hen terecht. Neem je al wel deel aan een kring, maar wil je om wat voor reden dan ook wisselen, dan is dit (alleen) mogelijk aan het begin van het seizoen. 

 Kring

Kringavond

Kringcoördinator

Bijbelkring

Dinsdag (19.45 uur): 12/10, 16,11, 7/12, 8/2, 15/3

Marrie Zaal

Gesprekskring

Dinsdag (20.15 uur):  19/10, 16,11, 7/12, 8/2, 15/3

Leny Verhoeven

Lidmatenkring 1  

Donderdag (20.00 uur): 14/10,18/11, 9/12, 10/2, 17/3

Wilma Knaap

Lidmatenkring 2

Woensdag (20.00 uur): 13/10,17/11, 8/12, 9/2, 16/3

Annelies Quivooij 

Lidmatenkring 3 

Donderdag (20.15 uur): 14/10,18/11, 9/12, 10/2, 17/3  

Linda Colijn

Belijdeniscatechese
Deze groep is bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof en eventueel de doop. Maar de doelgroep is breder. Het is ook een prima plek voor mensen die denken dat ze er (nog) helemaal niet aan toe zijn om belijdenis te doen, maar die wel samen met anderen willen ontdekken wat het betekent om in de kerk en in de praktijk van het dagelijks leven je geloof in Christus te belijden. Je mag dus al je twijfels, vragen en moeiten meenemen. Vooralsnog zijn we als gemeente vacant. Veel mensen zijn dan (meer) terughoudend om belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Dit is begrijpelijk, maar neemt niet weg dat we met elkaar een weg kunnen vinden waarin u/jij je mag en kan voorbereiden. Met elkaar in gesprek gaan en zo groeien in het geloof, is niet aan tijd of plaats gebonden. Hoe en wanneer we de avonden gaan organiseren, bepalen we met elkaar. Mocht je vragen hebben, of er even over door willen praten? Neem dan contact op met één van de ouderlingen.

Bijbelkring
Ook dit jaar willen we weer Bijbelkringavonden houden. We beginnen met koffie en een welkom, daarna zingen we een lied en lezen we het te behandelen bijbelgedeelte. Vaak heeft een van ons dit voorbereid en bespreken we dit met elkaar.
Ook de Bijbelkring volgt de kringbundel.
De eerste avond wordt gehouden bij Peter en Marry Zaal en we zouden het fijn vinden als we dit jaar ook nieuwe bezoekers mogen verwelkomen. Kom gerust een keer de kring bezoeken, we stellen het zeer op prijs.

Gebedskring
De gebedskring is in september 1997 gestart en bestaat dus nu al 24 jaar. We komen met grote trouw maandelijks bij elkaar om te bidden. Dit is een van onze grootste voorrechten, dat we zomaar meGebed Custom copyt God mogen spreken. We mogen hem loven en prijzen voor wie Hij voor ons is, we mogen Hem danken, we mogen Hem onze schuld belijden, we mogen Hem de noden van anderen en onszelf voorleggen. Samengevat noemen we dat: bidden. Van de Here Jezus staat meermalen beschreven dat Hij in gebed was, of dat Hij zich ergens terugtrok voor gebed. Dit wijst op het belang van persoonlijk gebed. Hij heeft ons ook een gebed geleerd: het Onze Vader, ook wel genoemd het volmaakte gebed. Let er op dat dit in het meervoud is gezegd, wijzendop het gezamenlijk bidden. We kunnen dus persoonlijk bidden, maar ook als (deel van een) gemeente. Inmiddels zijn alle mogelijke onderwerpen op onze kring al aan de orde geweest. Je leert van elkaar in de verwoording. Het geeft ook steeds meer vrijmoedigheid, tegenover God en tegenover elkaar. Gebedsdiscipline wordt ook bevorderd. Positieve ervaringen dus.

De kring heeft zeker niet de intentie om groot te worden. Dat mag best, maar dat heeft geen prioriteit. Toch zouden we het fijn vinden als u eens een keer kwam. U hoeft niet gelijk mee te doen, of inbreng te hebben, maar gewoon meemaken, al is het maar eenmalig. We komen bij elkaar in de torenkamer, op woensdag voormiddag, meestal de 4e van de maand. Maar u kunt er ook eens over spreken met:
Riet Monfrooij, tel. 0183 - 401706
Sander Sterkenburg, tel. 0183 - 442561
Tonnie van Andel, tel. 0183 - 448430

Koffiemorgen voor vrouwen
Dit seizoen willen we graag weer bij elkaar komen met een aantal vrouwen uit de gemeente. Elke derde dinsdag van de maand ontmoeten we elkaar om over een bepaald onderwerp te spreken. We gebruiken daarvoor vaak een artikel uit bijv. EVA of Visie. Een gewone doordeweekse morgen, waar we, vanuit het drukke leven van alledag, elkaar ontmoeten, samen bidden, vreugde, zorg of verdriet met elkaar delen. Warme en bijzondere momenten tijdens deze ochtenden waarin we luisteren naar elkaar en elkaar mogen bemoedigen vanuit Gods Woord. Via Kerkklanken en de website blijft u op de hoogte van de data. We ontmoeten elkaar in de Hoogt en beginnen om 9.30 uur. Meer informatie? Vraag of bel Tineke Kraaij, tel. 0183-441360. Weet u/je van harte welkom!