Kerkkoor

Kringen

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende kringen. Er is voor elk wat wils. U bent van harte welkom. 

Belijdeniscatechese
Deze groep is bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof en eventueel de doop. Maar de doelgroep is breder. Het is ook een prima plek voor mensen die denken dat ze er (nog) helemaal niet aan toe zijn om belijdenis te doen, maar die wel samen met anderen willen ontdekken wat het betekent om in de kerk en in de praktijk van het dagelijks leven je geloof in Christus te belijden. Je mag dus al je twijfels, vragen en moeiten meenemen.

We hopen met een mooi gemengde groep van start te kunnen gaan: dat inspireert en maakt de gesprekken wel zo boeiend. Het is de bedoeling om tot Palmpasen ongeveer eens per twee weken bij elkaar te komen op maandagavond vanaf 20.30 uur. We komen bij elkaar in de pastorie aan de Pompstraat 1. Meer weten? Er over doorpraten? Neem even contact op met ds. Gerco Lock.

De volgende maandagavonden staan gepland: 30 september / 14 oktober / 28 oktober / 18 november / 16 december / 20 januari / 27 januari / 10 februari / 9 maart / 23 maart.

Belijdeniscatechese op een andere avond?
Sommige gemeenteleden twijfelen er al langere tijd over om wel of niet belijdenis te doen maar de maandagavond is voor hen geen mogelijkheid. Wanneer het lukt om een groepje bij elkaar te krijgen, is het wellicht mogelijk om op een andere avond ook belijdeniscatechese te geven. Misschien biedt dit ook mogelijkheden voor gemeenteleden die er tegen opzien om in een grotere groep bij elkaar te komen. Neem contact op met ds. Gerco Lock als je hierover nadenkt. Dan bekijken we met elkaar de mogelijkheden. 

Bijbel voor dummies
Waar gaat de Bijbel eigenlijk over? En heeft dat oude boek nu nog iets te zeggen? Bij ‘De Bijbel voor dummies’ maak je kennis met Bijbelverhalen. Dit najaar starten we weer een nieuwe serie.cricket for dummies Custom

De avonden zijn bedoeld voor mensen die op een laagdrempelige en ontspannen manier meer te weten willen komen over de achtergronden van de Bijbel. Voorkennis is niet nodig. Je hoeft niet gelovig te zijn, al mag dat natuurlijk wel. Tijdens de avonden lezen we steeds een Bijbelverhaal, soms gecombineerd met muziek of met een schilderij waarin het verhaal terugkomt. Na afloop is er iets te drinken, ontmoeting en gesprek voor wie dat wil. Je zult ontdekken dat samen lezen ontzettend veel oplevert. Deze activiteit is een prima gelegenheid om eens iemand mee naar toe te nemen die meer te weten wil komen over de Bijbel.

De afgelopen jaren hebben we al verschillende thema’s behandeld. Het waren mooie avonden die uiteindelijk resulteerden in een kerkdiensten over Ruth en Ester. Dit jaar starten we weer bij het begin. Iedereen kan dus meedoen, ook als je nog niet eerder hebt deelgenomen aan de avonden. ‘De Bijbel voor dummies’ wordt gehouden in de pastorie aan de Pompstraat 1 in Uitwijk. De serie avonden wordt georganiseerd door Lettie van Haaften en predikant Gerco Lock. Meer informatie en aanmelden: predikant@uw-kerk.nl of 0183-441365. De bijeenkomsten worden gehouden van 20.00 tot 21.15 uur op: donderdag 10 oktober 2019 / donderdag 14 november 2019 / donderdag 19 december 2019 / donderdag 30 januari 2020 / donderdag 20 februari 2020 / donderdag 26 maart 2020.

Voor de Bijbelkring, gesprekskring en lidmatenkringen is er vanaf dit seizoen (september 2019) een nieuwe opzet.

Wat verandert er?

  • Een commissie (predikant en 3 gemeenteleden) maakt voorbereidingsmateriaal voor zes kringavonden. Dit materiaal sluit aan bij het jaarthema 'Tien Woorden voor discipelschap'.
  • De kringen kunnen zelf beslissen in hoeverre zij gebruik maken van het kringmateriaal. Naar eigen inzicht kunnen ook andere thema's behandeld worden. 
  • Twee keer is er een gezamenlijke thema-avond voor alle kringleden (en andere gemeenteleden).
  • Per kring komt er een coördinator die de praktische zaken regelt.
  • De kringavonden worden niet meer door de predikant geleid, maar om beurten door kringleden die dit zien zitten.
  • De predikant is niet meer bij alle kringavonden aanwezig.
  • De predikant zal één keer per jaar bij de kringen zijn en is bij vragen beschikbaar.
  • De huidige kringen blijven bij elkaar. Wie wil overstappen naar een andere kring kan dit aan het begin van het seizoen doen.
  • Zo mogelijk worden alle kringen gehouden in de zelfde weken. In deze 'kringweken' worden zo min mogelijk andere kerkelijke acitiviteiten georganiseerd om de druk op de agenda's te verminderen.

Deelnemen aan een kring?
Een nieuwe opzet zorgt voor een nieuwe dynamiek. Dat kan tegelijk ook een mooi moment zijn om als nieuwe deelnemer bij een kring te komen. Wanneer je nog niet bij een kring bent aangesloten, denk er dan eens over na om in te stappen. Elkaar ontmoeten, uit de Bijbel lezen en het geloofsgesprek voeren, is opbouwend voor het gemeente-zijn. Van de eerste gemeente na Pinksteren is in Handelingen 2 te lezen dat ze elkaar eensgezind ontmoeten in de tempel, maar ook doordeweeks bij elkaar thuis. Dat voorbeeld verdient navolging.
Wil je meer informatie over de nieuwe opzet of over deelname aan één van de kringen? Neem dan contact op met ds. Gerco Lock (0183-441365, predikant@uw-kerk.nl) of met één van de kringcoördinatoren.

 Kring

Kringavond

Kringcoördinator

Bijbelkring

Dinsdag (19.45 uur): 17/9, 19/11,10/12,7/1, 11/2, 17/3   

Marrie Zaal

Gesprekskring

Dinsdag (20.00 uur):  17/9, 19/11,10/12,7/1, 11/2, 17/3

Leny Verhoeven

Lidmatenkring 1  

Donderdag (20.00 uur): 18/9, 20/11, 11/12, 8/1, 12/2, 18/3

Wilma Knaap

Lidmatenkring 2

Woensdag (20.00 uur): 19/9, 20/11, 12/12, 9/1, 13/2, 19/3   

Annelies Quivooij 

Lidmatenkring 3 

Donderdag (20.15 uur): 19/9, 20/11, 12/12, 9/1, 13/2, 19/3   

Linda Colijn


Gebedskring
Eén van onze grootste voorrechten is, dat wij zomaar mogen praten met God. We mogen Hem loven en prijzen om wie hij voor ons is. We kunnen onze schuld belijden. We mogen Hem danken voor zegeningen. We mogen Hem de noden van anderen en onszelf voorleggen. Samengevat noemen we dat: bidden.

Van de Here Jezus lezen we (vooral in het Lucasevangelie) dat Hij zich terugtrok of de berg opging om te bidden. Hij wijst ons ook naar de binnenkamer, dat wil zeggen voor persoonlijk gebed. Maar Hij leert ons ook het Onze Vader. Let u op het meervoud: Onze Vader. Daarmee leert Hij ons het gezamenlijk bidden. 'En zie dan hoe de eerste gemeente daar gevolg aan geeft' (Handelingen 1:14). Gebed Custom copy

Aldus hebben wij naast onze persoonlijke gebeden, ook onze gebeden in de erediensten en onze gebeden in de kring van gebed. We hebben daar al best positieve ervaringen opgedaan. Inmiddels is onze kring kleiner geworden en zijn we op zoek naar gemeenteleden die mee willen doen. Wilt u daarmee kennismaken dan kunt u vrijblijvend een gebedsuur bijwonen, gewoon aanwezig zijn en afwegen of dat wat voor u is.

We komen bijeen op de eerste woensdagmorgen van de maand, vanaf 10.00 uur in de torenkamer. Wel is het verstandig dit even af te stemmen met een van onderstaande personen, het kan wel eens wijzigen. 

Weet u van harte welkom.
Riet Monfrooij, tel. 0183 - 401706
Sander Sterkenburg, tel. 0183 - 442561
Tonnie van Andel, tel. 0183 - 448430

Koffiemorgen voor vrouwen
Elke derde woensdag van de maand willen we ook dit seizoen weer bij elkaar komen om over een bepaald onderwerp te spreken. Dit aan de hand van een artikel uit bijvoorbeeld Eva of Visie.
Een gewone woensdagmorgen, waar we, vanuit het drukke leven van alledag, elkaar ontmoeten, samen bidden, vreugde, zorg of verdriet met elkaar delen. Waardevolle ochtenden waarin we luisteren naar elkaar en elkaar mogen bemoedigen vanuit Gods woord. Via Kerkklanken wordt u op de hoogte gesteld van de data. Deze morgens zijn bij Tineke Kraaij, Uitwijksestraat 4, tel. 0183-441360 en beginnen om 10.00 uur. Weet u van harte welkom!