Kerkkoor

Kringen

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende kringen. Er is voor elk wat wils. U bent van harte welkom. 

Al jaren lang is het kringwerk een belangrijk onderdeel van ons gemeente zijn. Het is een manier om buiten de zondagsdiensten om met het geloof bezig te zijn en elkaar als gemeente te ontmoeten. De opzet van de kringen blijft hetzelfde als voorgaande jaren met de inmiddels bekende kringcoördinatoren die de praktische zaken regelen en waar je met je vragen terecht kunt. Ook als je nog niet deelneemt aan een kring en graag wilt aansluiten kun je bij hen terecht. 

 Kring

Kringavond

Kringcoördinator

Gesprekskring

Dinsdag (20.00 uur):  10/10, 14/11, 12/12, 16/1, 13/2, 19/3

Leny Verhoeven

Lidmatenkring 1  

Donderdag (20.00 uur): 12/10, 16/11, 14/12, 18/1, 15/2, 21/3

Wilma Knaap

Lidmatenkring 3 

Donderdag (20.15 uur): 12/10, 16/11, 14/12, 18/1, 15/2, 21/3

Linda Colijn

Leesclub
Dit seizoen gaan we door met de leesclub, waarmee we in oktober 2022 zijn gestart. Ons concept is eenvoudig: we komen zes keer per seizoen bij elkaar om een boek te bespreken. Wanneer we bij elkaar komen, heeft iedereen het te bespreken boek thuis al gelezen. Soms lukt het niet om het hele boek gelezen te hebben, maar ook dan is de avond van de leesclub leerzaam en inspirerend; anderen praten je bij en helpen je op weg. 

We kiezen boeken die door de deelnemers zijn aangeraden. Daardoor is onze leeslijst best gevarieerd, wat het des te boeiender maakt: je leest nog eens een boek dat je anders niet gauw zou kiezen. Soms staat er een boek op het menu dat best pittig is. Maar dankzij het gesprek op de leesclub gaan we dat boek beter begrijpen dan we als 'eenzame' lezer zouden doen. Mooi is dat!

Voor dit seizoen ziet de planning er als volgt uit:

  • woensdag 20 september 2023: Rutger Bregman, De meeste mensen deugen
  • woensdag 25 oktober 2023: Dalai Lama & amp; Franz, De weg naar vrede
  • woensdag 13 december 2023: Georgina Hunter, Wij waren de gelukkigen
  • woensdag 24 januari 2024: John Dickson, Schurken en heiligen
  • woensdag 6 maart 2024: A.F. Troost, Morgen zal het Pasen zijn
  • woensdag 17 april 2024: Sharon Garlough Brown, Reisgenoten

We beginnen altijd om 19.30 uur, de bijeenkomsten vinden telkens bij een van de deelnemers thuis plaats. Meer info of opgave bij Kirsten van Haaften of ds. Gert van de Pol.

Nieuw: de Tomaskring
Waarom verwijst een nieuwe kring in zijn naam naar de apostel Tomas? Tomas kennen we als leerling van Jezus die gewend was zijn bedenkingen, vragen en ongeloof eerlijk op tafel te leggen. Maar juist hij spreekt uiteindelijk een van de diepste belijdenissen over Jezus uit: "Mijn Heer, mijn God!" Heeft het een met het ander te maken? Hoe dan ook wij voelen ons thuis bij de houding van Tomas en zijn ervan overtuigd dat de confrontatie met vragen, twijfels en ongeloof (van anderen of van onszelf) ons geloof in Christus niet verzwakt, maar juist opbouwt en verrijkt. 

De kring komt eens per maand op dinsdagavond bij elkaar en streeft naar een afwisselend programma. We bekijken en bespreken een video, gaan in gesprek over een artikel of een pas gehouden preek, verkennen een gevoelig thema of een lastig dilemma, bestuderen een Bijbelgedeelte - het kan telkens weer anders. De bijeenkomsten worden per toerbeurt door een van de deelnemers geleid. Degene die daarvoor aan de beurt is bepaalt het onderwerp en hoe we daarmee aan de slag gaan. De Bijbel doen we trouwens tijdens elke bijeenkomst graag open, en we maken tijd om en met elkaar te bidden. 

Spreekt het bovenstaande je aan? Doe dan mee, of schuif gewoon een keer aan. Als je meer wilt weten, kun je contact opnemen met Annelies Noordhoek-van Ammerzoden, tel. 06 - 5555 4847.
De bijeenkomsten vinden plaats bij Rik en Frédérique Planken (Heulstraat 9 Uitwijk), beginnen om 20.00 en staan gepland voor: dinsdag 19 september 2023, 17 oktober 2023, 14 november 2023, 12 december 2023, 9 januari 2024, 13 februari 2024, 12 maart 2024, 9 april 2024, 14 mei 2024 en 11 juni 2024.

De Bijbel voor dummies 
Waar gaat de Bijbel eigenlijk over? En heeft dat oude boek nu nog iets te zeggen? Bij ‘De Bijbel voor dummies’ maak je kennis met Bijbelverhalen. Je komt op een laagdrempelige en ontspannen manier meer te weten over de achtergronden van de Bijbel. Voorkennis is niet nodig. Je hoeft niet gelovig te zijn, al mag dat natuurlijk wel. Tijdens de avonden lezen we steeds een Bijbelverhaal, soms gecombineerd met muziek of met een schilderij waarin het verhaal terugkomt. Na afloop is er iets te drinken, ontmoeting en gesprek voor wie dat wil. Je zult ontdekken dat samen lezen ontzettend veel oplevert. Deze activiteit is een prima gelegenheid om eens iemand mee naar toe te nemen die meer te weten wil komen over de Bijbel.

'De Bijbel voor dummies’ wordt gehouden in de pastorie aan de Pompstraat 1 in Uitwijk. De serie avonden wordt georganiseerd door Lettie van Haaften en predikant Gert van de Pol. Meer informatie: predikant@uw-kerk.nl of 0183-441365. De bijeenkomsten worden gehouden van 20.00 tot 21.15 uur op donderdag: 5 oktober 2023, 2 novembber 2023, 11 januari 2024, 8 feberuari 2024, 14 maart 2024 en 6 juni 2024.