Kerkkoor

Kringen

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende kringen. Er is voor elk wat wils. U bent van harte welkom. 

Al jaren lang is het kringwerk een belangrijk onderdeel van ons gemeente zijn. Het is een manier om buiten de zondagsdiensten om met het geloof bezig te zijn en elkaar als gemeente te ontmoeten.

Dit jaar hebben we er voor gekozen om geen eigen bundel samen te stellen maar een selectie te maken uit bestaande boeken die zich goed lenen voor een Bijbel, gespreks- of lidmatenkring. Daarbij hebben we ook gekeken of we boeken konden vinden die aansloten bij het jaarthema “Aan tafel”. Inmiddels is de selectie gemaakt en willen we alle kringen in de mogelijkheid stellen om deze boeken in te zien. De opzet van de kringen blijft verder hetzelfde als voorgaande jaren met de inmiddels bekende kring coördinatoren die de praktische zaken regelen en waar je met je vragen terecht kunt. Hieronder kun je de kringcoördinatoren van de verschillende kringen vinden. 

Net als afgelopen jaar zijn er weer kringcoördinatoren die de praktische zaken regelen en waar je met je vragen terecht kunt. Ook als je nog niet deelneemt aan een kring en graag wilt aansluiten kun je bij hen terecht. Neem je al wel deel aan een kring, maar wil je om wat voor reden dan ook wisselen, dan is dit (alleen) mogelijk aan het begin van het seizoen. 

 Kring

Kringavond

Kringcoördinator

Gesprekskring

Dinsdag (20.00 uur):  11/10, 15/11, 13/12, 17/1, 14/2, 14/3

Leny Verhoeven

Lidmatenkring 1  

Donderdag (20.00 uur): 13/10, 17/11, 15/12, 19/1, 16/2, 16/3

Wilma Knaap

Lidmatenkring 3 

Donderdag (20.15 uur): 13/10, 17/11, 15/12, 19/1, 16/2, 16/3

Linda Colijn

Belijdeniscatechese
Een van de grootste misverstanden die het woord ‘belijdeniscatechisatie’ kan oproepen, is dat het bedoeld is voor mensen die geen twijfels kennen en daarom belijdenis gaan doen. Niets is minder waar…. De belijdeniscatechisatie is bedoeld voor iedereen die zich samen met anderen wil verdiepen in de kernen van het christelijk geloof. En die daarbij graag de ruimte wil hebben om alle twijfels, bezwaren, vragen en moeilijkheden op tafel te leggen en te bespreken. Dat kunnen dus prima jongvolwassenen zijn die zich willen voorbereiden op het doen van de openbare geloofsbelijdenis (en eventueel de doop). Belijdenis doen betekent nu eenmaal niet dat je geen twijfels hebt.

Belijdeniscatechisatie kan echter ook een prima plek zijn voor wie beslist (nog) niet van plan is om belijdenis te doen, maar die graag deelneemt aan een ontdekkingstocht. Wat betekent het eigenlijk om in de kerk en in de praktijk van het dagelijks leven in Jezus Christus te geloven en Hem te volgen? Zou dat ooit iets voor mij kunnen zijn? Wat zou dat uitmaken voor mijn leven en hoe ga ik dan om met m’n vragen en twijfels?

Deelnemers aan de belijdeniscatechisatie zijn meestal achttien jaar of ouder, maar uitzonderingen bevestigen de regel… Wat zou het mooi zijn als we binnenkort weer met zo’n groep van start zouden kunnen gaan. Wat mij betreft: hoe gemengder deze groep is, des te beter. Want dat inspireert en maakt de gesprekken wel zo boeiend. Tot Palmpasen komen we gemiddeld eens per twee weken bij elkaar. Niet altijd even regelmatig, maar toch…

Voor de belijdeniscatechisatie hebben we de volgende maandagavonden gereserveerd:
2022: 31 oktober, 14 november, 21 november en 19 december.
2023: 16 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart en 20 maart.
De avonden beginnen om 20.30 uur en worden gehouden in de pastorie. Wil je meer weten? Wil je je aanmelden? Doe je graag mee, maar kun je niet op maandagavond? Neem dan even contact op met ds. Gert van de Pol. Hij vertelt graag of denkt met je mee

Bijbelkring
Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland.

Koffiemorgen voor vrouwen
Dit seizoen willen we graag weer bij elkaar komen met een aantal vrouwen uit de gemeente. Elke derde dinsdag van de maand ontmoeten we elkaar om over een bepaald onderwerp te spreken. We gebruiken daarvoor vaak een artikel uit bijv. EVA of Visie. Een gewone doordeweekse morgen, waar we, vanuit het drukke leven van alledag, elkaar ontmoeten, samen bidden, vreugde, zorg of verdriet met elkaar delen. Warme en bijzondere momenten tijdens deze ochtenden waarin we luisteren naar elkaar en elkaar mogen bemoedigen vanuit Gods Woord. Via Kerkklanken en de website blijft u op de hoogte van de data. We ontmoeten elkaar in de Hoogt en beginnen om 9.30 uur. Meer informatie? Vraag of bel Tineke Kraaij, tel. 0183-441360. Weet u/je van harte welkom!

Leesclub
Dit jaar willen we een nieuwe club introduceren: een leesclub. Samen een boek lezen met andere dorpsbewoners/ gemeenteleden kan je zicht op een boek verrijken en het is fijn om gedachten uit te wisselen met anderen over een titel/auteur of onderwerp dat ter sprake komt in een boek. De boekenkeuze willen we overlaten aan de deelnemers, maar om toch een eerste boek als start mee te geven, is er gekozen voor de titel: Hoe handel ik eerlijk van Matthias Olthaar en Paul Schenderling. Het boek is heel inclusief, laagdrempelig en verbindend geschreven, namelijk in de vorm van een moderne parabel. Op de startavond van alle activiteiten op 14 september in de kerk, kun je een exemplaar komen bekijken en je opgeven voor de club. De avonden kunnen bij voorkeur bij één van de leden thuis worden gehouden. In de planning is opgenomen om dit om de zes weken te doen op woensdag en als start 19 oktober om 20:00 uur. Afhankelijk van de deelnemers, wordt de locatie na opgave vastgesteld en gecommuniceerd. De leesclub is geschikt voor alle leeftijden, dus ben je 18 of 81 jaar en houd je van een boek lezen, dan is dit zeker een aanrader. Meer info of opgave bij Ds. Gert van de Pol en Kirsten van Haaften.