Kerkkoor

Bezoekdienst

De bezoekdienst bezoekt gemeenteleden van 75 jaar en ouder, als zij dit op prijs stellen, rond hun verjaardag. Aan huis gebonden ouderen en alleenstaanden zullen wat meer worden bezocht.

Al jaren worden de bloemen, die iedere zondag voor in de kerk staan, door de bezoekdienst met een groet van de gemeente bezorgd bij een gemeentelid bij thuiskomst uit het ziekenhuis, een geboorte, langdurig zieken thuis, een huwelijksjubileum (als dit kenbaar gemaakt is) en in alfabGezinsdienst 14etische volgorde bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Door de gemeenteopbouwcommissie is een map samengesteld met diverse foto’s van Uitwijk. Deze map ligt op de lessenaar onder de toren. U kunt daar uw naam en/of bemoedigingsgroet in vermelden voor degene die de bloemen krijgt. De bloemstukken worden door Maaike Uithoven en Elise Faber gemaakt. Nadat de bloemen zijn uitgebloeid, wordt u vriendelijk verzocht de vaas of schaal bij Maaike terug te bezorgen of onder de toren te zetten. Als u aan dit bezoekwerk wilt meewerken, neem dan contact op met een van de leden: 
Pitie Elshout
Riet van Dijk
Dina Pullen
Leny Verhoeven
Roselie Bouwman
Dora van Lier
Marry Zaal

De bloemengroet wordt mede bezorgd door:
Arianne van Halm
Kittie Kiezebrink
Ria Nieuwenhuizen
Liesbeth Pullen
Maaike Uithoven