Kerkkoor

Bezoekdienst

Sinds maart 2020 is het bezoekwerk van de bezoekdienst wel wat veranderd. Als het mogelijk is willen we gemeenteleden van 75 jaar en ouder, als zij dit op prijs stellen, rond hun verjaardag een bezoekje brengen. Aan huis gebonden ouderen en alleenstaanden zullen wat meer worden bezocht.

Al enkele maanden worden de bloemen, die iedere zondag voor in de kerk staan, door één van de kerkenraadsleden met een groet van de gemeente bezorgd. Zodra het mogelijk is neemt de bezoekdienst dit weer over. De kerkenraad bekijkt waar de bloemen naar toe gaan en wordt bezorgd bij thuiskomst uit het ziekenhuis, een geboorte, langdurig zieken thuis, een huwelijksjubileum (als dit kenbaar gemaakt is) en in alfabGezinsdienst 14etische volgorde bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Door de gemeenteopbouwcommissie is een map samengesteld met diverse foto’s van Uitwijk. Deze map ligt op de lessenaar onder de toren. U kunt daar uw naam en/of bemoedigingsgroet in vermelden voor degene die de bloemen krijgt. De bloemstukken worden door Maaike Uithoven en Elise Faber gemaakt. Nadat de bloemen zijn uitgebloeid, wordt u vriendelijk verzocht de vaas of schaal bij Maaike terug te bezorgen of onder de toren te zetten. Als u aan dit bezoekwerk wilt meewerken, neem dan contact op met een van de leden: 
Pitie Colijn, tel. 0183 - 443079
Riet van Dijk, tel. 0416 - 351567
José de Keijzer, tel. 0183 - 303623
Dina Pullen, tel. 0183 - 442017
Willie de Graaff, tel. 0183 - 441574
Teuntje Vos, tel. 0183 - 442015
Leny Verhoeven, tel. 0183 - 442876
Bertha van Vugt, tel. 0183 - 442182
Roselie Bouwman, tel. 06 30 41 30 24

De bloemengroet wordt mede bezorgd door:
Kittie Kiezebrink, tel. 0183 - 442348
Ria Nieuwenhuizen, tel. 0183 - 442921
Liesbeth Pullen, tel. 0183 - 448765
Maaike Uithoven, tel. 0183 - 442551
Marry Zaal tel.: 0416 - 352669
Lenie Schouten tel.: 0183 - 441537