Kerkkoor

60+

Alle belangstellenden uit Uitwijk-Waardhuizen en omstreken zijn van harte welkom op de tweede donderdagmiddag van de maand in gemeentecentrum De Hoogt. We beginnen om 14.00 uur en rond 16.00 uur sluiten we af. De bijeenkomsten beginnen altijd met gezang, gebed, schriftlezing en een meditatie. Ds. Hendriksen zal deze middagen bij ons zijn. Na de pauze is er steeds een wisselend onderwerp. Via Kerkklanken en de website blijft u steeds op de hoogte van de data en onderwerpen. Met Kerst en Pasen zijn er speciale bijeenkomsten met een liturgie rondom deze bijzondere feesten. We nodigen iedereen van harte uit voor de ZestigPlus-middagen! Mocht vervoer een probleem zijn, neem contact op met één van de bestuursleden. Natuurlijk halen we u op en brengen u na afloop weer thuis.

Het bestuur van de 60+ middagen bestaat uit:
Nel de Fijter
Tineke Kraaij
Martje Verwijs
Fred Metz