Kerkkoor

60+

Ook dit seizoen is er elke tweede donderdagmiddag van de maand een ‘60+ middag’.

Ieder die het leuk vindt deze middagen te bezoeken is van harte welkom in gemeentecentrum De Hoogt. We beginnen om 14.00 uur en rond 16.00 uur sluiten we af. De bijeenkomsten worden altijd geopend met gezang, gebed en een meditatie, verzorgt door dominee Lock.  Na de pauze is er elke maand een ander onderwerp, ook dit seizoen is er weer een afwisselend programma samengesteld. In het kerkblad kunt u steeds lezen wat er te verwachten valt. Met Kerst en Pasen hebben we speciale bijeenkomsten met een liturgie rondom deze bijzondere feesten. We nodigen iedereen van harte uit voor deze middagen! Mocht vervoer een probleem zijn, neem contact op met één van de bestuursleden. Natuurlijk halen we u op en brengen u na afloop weer thuis.

Het programma voor dit seizoen ziet er als volgt uit:

24 oktober              Lezing over de watersnood door de heer Osseweijer uit Gorinchem
14 november Lezing over de 'Dr. Reijntjes Dovenschool in Moratuwa, Sri Lanka' door
Nelda en Teun van Gammeren 
12 december Kerstviering met broodmaaltijd
16 januari Lezing over Uitwijk-Waardhuizen door Ees van Herwijnen
13 februari Stamppottenbuffet. Aanvang: 16.30 uur.
12 maart Spellenmiddag o.l.v. Martin Vink
2 april

Passiemiddag

Het bestuur van de 60+ middagen bestaat uit:
Hennie Kant, tel. 0183 - 401755
Dina Pullen, tel. 0183 - 442017
Nel de Fijter, tel. 0183 - 448393
Tineke Kraaij, tel. 0183 – 441360