Kerkkoor

60+

De bijzondere tijden die we meemaken brachten in maart 2020 een plotselinge stop in onze middagen.
We hopen en bidden dat we komend winterseizoen toch elkaar zullen mogen ontmoeten.

De tweede donderdagmiddag van de maand zal de ‘ZestigPlus-middag’ blijven. Alle ouderen vanuit onze gemeente Uitwijk-Waardhuizen e.o. zijn op deze middagen van harte welkom in gemeentecentrum De Hoogt. We beginnen om 14.00 uur en rond 16.00 uur sluiten we af. De bijeenkomsten beginnen altijd met gezang, gebed, schriftlezing en een meditatie. Ds. Hendriksen zal deze middagen bij ons zijn. Over de invulling van de middagen na de pauze is er nog geen duidelijkheid. Via het kerkblad blijft u steeds op de hoogte van wat er te verwachten valt. Met Kerst en Pasen zijn er speciale bijeenkomsten met een liturgie rondom deze bijzondere feesten. We nodigen iedereen van harte uit voor de ZestigPlus-middagen! Mocht vervoer een probleem zijn, neem contact op met één van de bestuursleden. Natuurlijk halen we u op en brengen u na afloop weer thuis.

Het bestuur van de 60+ middagen bestaat uit:
Hennie Kant, tel. 0183 - 401755
Dina Pullen, tel. 0183 - 442017
Nel de Fijter, tel. 0183 - 448393
Tineke Kraaij, tel. 0183 – 441360