Kerkkoor

Zendingscommissie

Vanuit de gemeente leven we sinds begin 2023 mee met het project Jeugdwerk Filipijnen. William en Monica Jansen, met hun zoontje Misha, zijn begin maart 2023 uitgezonden naar de Filippijnen. Zij werken daar als jeugdwerkadviseurs. Ook werken zij mee aan het project van de GZB op Samar, één van de armste en minst ontwikkelde eilanden van de Filippijnen. De lokale kerk op Samar wordt daarbij ondersteund op diaconaal en pastoraal gebied. Monica en William schrijven: ‘voor ons is het belangrijk de kerk in Nederland met Gods wereldwijde kerk te verbinden om zo wederkerig van elkaar te leren. We leren van elkaar en geloven samen!’

Naast dit project zijn er nog een aantal activiteiten welke de zendingscommissie verzorgt. Elk jaar wordt deelgenomen aan de Paasgroeten-actie voor gedetineerden en staan we op de eerste zondag van oktober stil bij de Israëlzondag, om onze verbondenheid met Israël tot uiting te brengen. Het is fijn dat we bij onze activiteiten vaak de jongeren van de KND en de KND+ mogen begroeten om ons terzijde te staan. Samen met de gemeente wil de zendingscommissie op deze wijze mee werken aan de opdracht van de Heere God: verspreiding van Zijn Woord en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

De Zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Fred Metz, Pitie Elshout, Gabriëlle Ginus, Anriëtte van Herwijnen, Goos Kant en Tineke Kraaij

Het banknummer van de zendingscommissie: NL32 RABO 0301 5365 89 t.n.v. Zendingscommissie Prot. Gemeente Uitwijk-Waardhuizen.