Kerkkoor

Zendingscommissie

Ook dit seizoen ondersteunen we vanuit onze gemeente het zendingsproject: Care4Malawi van ds. Gert en zijn vrouw Rieneke van de Pol. Zij zijn in januari 2017 uitgezonden door de GZB naar Malawi en werken daar in Ekwendeni.

Afgelopen zomer was hun eerste verlof en mochten we hen verwelkomen in onze gemeente.Tijdens de dienst en presentatie daarna, hoorden en zagen we van het werk dat zij daar in Gods Koninkrijk mogen doen. We leven met hen mee in gebed, maar ook financieel dragen we als deelgenotengemeente ons steentje aan de uitzending bij. Zo organiseren we een aantal activiteiten waarvan de opbrengst voor Malawi bestemd is. Hieronder valt de spaardoosjesactie, de Paaseitjesverkoop en ook de Pinksterzaterdagactie. Een heel bijzondere dag van ontmoeting en muziek, die samen met de diaconie, de themacommissie en de jeugdclubs georganiseerd wordt. We sluiten die dag af met een gezamenlijke barbecue ook het winterwerk af. Graag willen we deze op 30 mei 2020 herhalen. Naast ‘Care4Malawi’ kennen we nog een aantal activiteiten, te denken valt aan de Paasgroeten-actie,  die we samen met de jongeren van onze gemeente organiseren en de eerste zondag van oktober staan we stil bij de Israëlzondag, om onze verbondenheid met Israël tot uiting te brengen.

De zendingscommissie probeert, samen met u als gemeente, op deze wijze mee te werken aan de opdracht van de Heere God: verspreiding van Zijn Woord en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Fred Metz (voorzitter)    tel. 06 - 30565523     
Tineke Kraaij (secr.)   tel. 0183 - 441360 zendingscommissie@uw-kerk.nl
Pitie Colijn (penn.)   tel. 0183 - 443079    
Gabriëlle Ginus   tel. 0183 - 403558    
Anriëtte van Herwijnen   tel. 0183 - 442077    

Het banknummer van de zendingscommissie: NL32 RABO 0301 5365 89 t.n.v. Zendingscommissie Prot. Gemeente Uitwijk-Waardhuizen.