Kerkkoor

Zendingscommissie

Ook dit seizoen ondersteunen we vanuit onze gemeente het zendingsproject Care4Malawi van ds. Gert en zijn vrouw Rieneke van de Pol. Uitgezonden in januari 2017 door de GZB naar Ekwendeni in het noorden van Malawi.

Afgelopen jaar zijn zij verhuisd naar Blantyre in het zuiden van Malawi. We leven met hen mee in gebed; daarnaast dragen we ook in financieel opzicht als Deelgenoten-gemeente hieraan bij. Daarvoor organiseren we een aantal activiteiten waarvan de opbrengst voor Care4Malawi bestemd is. Aan al deze activiteiten zoals de spaardoosjesactie, de Paaseitjesverkoop en de Pinksterzaterdagactie, kwam plotseling een einde door het Corona-virus.

In Nederland maar ook in Malawi, had en heeft de uitbraak van het Coronavirus een enorme impact op het leven van iedereen. Voor Gert en Rieneke en zeker ook voor de mensen in Malawi. De noodtoestand werd uitgeroepen en het werken van zowel Gert als Rieneke werd Malawionmogelijk. Op aandringen van bestuur en directie van de GZB zijn zij op 26 maart teruggekeerd naar Nederland. Heel blij waren zij met het aanbod van de Kerkenraad: wees welkom in Uitwijk-Waardhuizen en gebruik onze net leegstaande pastorie als tijdelijke woning. En zo hebben we Gert en Rieneke van de Pol al ettelijke maanden in ons midden wonen. Natuurlijk hopen zij terug te gaan naar Blantyre, maar alle internationale vluchten van en naar Malawi zijn nog steeds verboden. En wie weet hoelang dit nog duurt en wanneer het verantwoord is om terug te gaan. Een deel van hun werk gaat door vanuit Nederland, maar het meeste moet toch wachten tot betere tijden. 

Ondertussen gaat Gert in diverse diensten voor, ook bij ons in Uitwijk. Naast ‘Care4Malawi’ kennen we nog een aantal activiteiten. Zo wordt jaarlijks deelgenomen aan de Paasgroetenactie en staan we op de eerste zondag van oktober stil bij de Israëlzondag, om onze verbondenheid met Israël tot uiting te brengen. Vaak staan bij onze activiteiten de jongeren van de KND en de KND+ ons terzijde. Samen met u als gemeente wil de zendingscommissie op deze wijze meewerken aan de opdracht van de Heere God: verspreiding van Zijn Woord en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

Fred Metz (voorzitter)   tel. 0183 - 441138    
Tineke Kraaij (secr.)   tel. 0183 - 441360 zendingscommissie@uw-kerk.nl
Pitie Colijn (penn.)   tel. 0183 - 443079    
Gabriëlle Ginus   tel. 0183 - 403558    
Anriëtte van Herwijnen   tel. 0183 - 442077    

Het banknummer van de zendingscommissie: NL32 RABO 0301 5365 89 t.n.v. Zendingscommissie Prot. Gemeente Uitwijk-Waardhuizen.