Kerkkoor

Zendingscommissie

Sinds hun uitzending door de GZB, in januari 2017, ondersteunen we vanuit onze gemeente het zendingsproject Care4Malawi van ds. Gert en zijn vrouw Rieneke van de Pol. Afgelopen jaar zijn zij, in verband met het coronavirus, ruim zes maanden in Nederland geweest en woonden ze in de pastorie van Uitwijk. Begin oktober 2020 was het veilig genoeg om terug te gaan naar Blantyre, hun standplaats in het zuiden van Malawi. Het was heel bijzonder hen zo letterlijk in ons midden te weten.

Natuurlijk leefden we voorheen ook met hen mee, maar in die bijzondere tijd is er een nog intensievere band ontstaan. Naast mMalawieeleven en gebed is er ook onze verantwoordelijkheid in financieel opzicht die we als Deelgenoten-gemeente hebben. Alle geplande activiteiten, waarvan de opbrengst voor Care4Malawi bestemd is, konden niet doorgaan. Gelukkig was het wel mogelijk op Pinksterzaterdag elkaar, op gepaste afstand, te ontmoeten tijdens een middag met activiteiten in en rond de kerk. Wat maakte ons dat dankbaar! Hopelijk kunnen we in de loop van het seizoen toch weer wat gaan organiseren.

Ook in Malawi heeft de uitbraak van het coronavirus een enorme impact op het leven van iedereen, ook met het oog op het werk van Gert en Rieneke. Inmiddels is het mogelijk weer kerkdiensten te houden, maar veel van hun werk gaat nog steeds via het beeldscherm. Daarbij is er voorzichtig een start gemaakt met het Bijbelstudie-project, waarbij ook de Deelgenoten-gemeenten hier in Nederland betrokken zijn. We bidden voor Gert en Rieneke en weten ons in alles afhankelijk van zijn Zegen.

De zendingscommissie ontwikkelt naast Care4Malawi nog een aantal activiteiten. Zo wordt jaarlijks deelgenomen aan de Paasgroetenactie voor gedetineerden en staan we op de eerste zondag van oktober stil bij de Israëlzondag, om onze verbondenheid met Israël tot uiting te brengen. Vaak staan bij onze activiteiten de jongeren van de KND en de KND+ ons terzijde.

Vanzelf kon dit alles dit jaar niet vanuit het midden van de gemeente, maar via de zendingscommissie wel namens de gemeente. Samen willen we op deze wijze meewerken aan de opdracht van de Heere God: verspreiding van Zijn Woord en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

Fred Metz (voorzitter)   tel. 0183 - 441138    
Tineke Kraaij (secr.)   tel. 0183 - 441360 zendingscommissie@uw-kerk.nl
Pitie Colijn (penn.)   tel. 0183 - 443079    
Gabriëlle Ginus   tel. 0183 - 403558    
Anriëtte van Herwijnen   tel. 0183 - 442077    

Het banknummer van de zendingscommissie: NL32 RABO 0301 5365 89 t.n.v. Zendingscommissie Prot. Gemeente Uitwijk-Waardhuizen.