de kerk

Bidden

God help! O, mijn God!”

Veel mensen roepen God wel eens aan. Een schietgebedje, kort en krachtig. Bidden hoort bij alle godsdiensten. Ook door christenen wordt gebeden.

Wat doe je als je bidt?

Bidden is een vorm van inkeer. Stil worden, tot rust komen. Open zijn voor wat er meer is tussen hemel en aarde. In de christelijke traditie is het gebed een dialoog. ‘Bidden is praten met God’. Dat kan met en zonder woorden. Je richt je innerlijk op God. ‘Tot U hef ik mijn leven’ staat er in de psalmen. De psalmen vind je in de bijbel, het zijn liederen en gebeden, waarin het hele leven langs komt.

Bidden is…

Bidden is vragen, bidden is soms klagen of protesteren. Bidden kan ook danken zijn, danken voor het leven, voor alles wat bestaat. Het meest beroemde gebed is het Onze Vader, het is het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen.