de kerk

Kerk

Bij het woord ‘kerk’ kun je een heleboel bedenken. De meeste mensen denken waarschijnlijk aan een gebouw. Anderen kijken denken weer meer in termen van ‘gemeenschap’. Hoe het ook zij de kerk – als gebouw én als gemeenschap – biedt onderdak aan allerlei mensen en mogelijkheden.