Huwelijk

Tijdens een trouwdienst wordt een huwelijk dat al gesloten is, in de kerk bevestigd. Het bruidspaar vraagt tijdens deze dienst samen met de gemeente Gods zegen over het huwelijk. De predikant en het toekomstig bruidspaar bereiden de dienst in een aantal gesprekken voor. Bij trouwdiensten die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen gaan we er van uit dat minimaal één van de partners meelevend is met de gemeente of dat het bruidspaar na het huwelijk zal gaan meeleven. 

In verband met het plannen en voorbereiden van een huwelijksdienst is het goed om tijdig (uiterlijk drie maanden voor de huwelijksdatum) contact op te nemen met de scriba via scriba@uw-kerk.nl of telefonisch: 0183 - 448765.