de kerk

Cursus Theologische vorming

Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden

De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden is een cursus over bijbel, geloof en kerk. De cursus is opgezet voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden. Vanuit onze eigen gemeente zijn diverse gemeenteleden die de cursus al gevolgd hebben of ermee bezig zijn.

Doel
Het doel is vorming en toerusting door:

  • ·Verdieping van de kennis van de Bijbel en belijdenis.
  • ·Verwerking van persoonlijke geloofsvragen. - Geschiedenis van kerk en zending.
  • ·Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.
  • ·Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente
  • ·Deze cursus valt onder de verantwoordelijkheid van de classis Heusden. Onze cursus is dan ook een cursus die zich richt op gemeenteleden die zich gebonden weten aan Schrift en Belijdenis.

De docenten willen, zonder dat zij zich willen identificeren met een bepaalde kerkelijke vereniging of richting gemeenteleden kennis laten maken met de theologie en de vragen op het gebied van kerk en samenleving. Daarnaast is het een doelstelling van deze cursus om predikanten en cursisten uit zoveel mogelijk verschillende kerkelijke en burgerlijke gemeenten met elkaar in contact te brengen, teneinde elkaar beter te leren kennen met wederzijds respect voor elkaars eigenheid, maar gegrond in dezelfde liefde tot Christus en Zijn kerk. Het is de wens dat deze cursus mag bijdragen aan de opbouw van de gemeenten en dat velen, die op welke manier dan ook betrokken zijn bij het werk van de plaatselijke gemeente, eraan zullen deelnemen

Nieuw
Voor het seizoen 2018-2019 is er de mogelijkheid om de cursus in modules te volgen. Soms geven oud-cursisten aan dat ze over een bepaald vak binnen de gehele cursus toch weleens meer zouden willen weten. Het zou ook kunnen dat er mensen zijn die extra belangstelling hebben voor één of meer vakken maar de totale cursus te veel omvattend vinden. Daarom is er de mogelijkheid om vanaf september 2018 de vakken apart te volgen. U draait mee met de eerstejaars groep. Voor meer informatie zie http://www.cursustvgaalburg.nl/ 

Doelstelling en toelatingsvoorwaarden
De cursus richt zich op gemeenteleden die zich gebonden weten aan Schrift en Belijdenis. Iedereen, die belangstelling heeft voor theologie, kan deelnemen. Er zijn geen voorwaarden wat betreft lidmaatschap van een kerk of genoten onderwijs.

Cursuskosten
De kosten van de cursus bedragen € 180,00 per cursusjaar. Bij deze prijs is al het materiaal dat de docenten u uitreiken inbegrepen. Het aanschaffen van bepaalde literatuur vindt altijd in overleg plaats, maar zal tot een minimum worden beperkt om de kosten niet op te voeren.

Wanneer en waar
De cursus duurt totaal drie jaar. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 19.30 - 22.15 uur. Men kan ook de cursusuren gedurende één of twee jaren volgen, of alleen één of meer vakken.

Locatie
Willem van Oranje College  -  Perzikstraat 7 -  4261 KC -  Wijk en Aalburg
Tel. 0416 691 722

Aanmelding
Secretariaat:  Mevrouw Fia van Wijk,  tel. 06-46470649, fiavanwijk@gmail.com

Voortgezette TVG
Bij voldoende deelname wordt er een voortgezette TVG georganiseerd. Deze bestaat uit 2 x 3 avonden. Kosten:€ 30,00. Echtpaar 50,00 (Cursusmateriaal inbegrepen)

Meer informatie:
Mevrouw Fia van Wijk,  tel. 06-46470649, fiavanwijk@gmail.com en via http://www.cursustvgaalburg.nl