Kerkkoor

Kringen

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende kringen. Er is voor elk wat wils. U bent van harte welkom. 

Bijbel voor dummies
Waar gaat de Bijbel eigenlijk over? En heeft dat oude boek nu nog iets te zeggen? Bij ‘De Bijbel voor dummies’ maak je kennis met Bijbelverhalen.De avonden zijn bedoeld voor mensen die op een laagdrempelige en ontspannen manier meer te weten willen komen over de achtergronden van de Bijbel. Voorkennis is niet nodig. Je hoeft niet gelovig te zijn, al mag dat natuurlijk wel.

Tijdens de avonden lezen we steeds een Bijbelverhaal, soms gecombineerd met muziek of met een schilderij waarin het verhaal terugkomt. Na afloop is er iets te drinken, cricket for dummies Customontmoeting en gesprek voor wie dat wil. Je zult ontdekken dat samen lezen ontzettend veel oplevert. Deze activiteit is een prima gelegenheid om eens iemand mee naar toe te nemen die meer te weten wil komen over de Bijbel. Vorig jaar hebben we twee keer een serie avonden gehouden. Eén keer over het Bijbelboek Marcus en de andere keer over het Bijbelboek Ruth. Het waren mooie avonden die uiteindelijk resulteerden in een kerkdienst over Ruth 4. Dit jaar starten we weer bij het begin. Iedereen kan dus meedoen, ook als je nog niet eerder hebt deelgenomen aan de avonden. ‘De Bijbel voor dummies’ wordt gehouden in de pastorie aan de Pompstraat 1 in Uitwijk. De serie avonden wordt georganiseerd door Lettie van Haaften en predikant Gerco Lock. Meer informatie en aanmelden Bij ds. Gerco Lock of Lettie van Haaften

De bijeenkomsten worden gehouden van 20.00 tot 21.15 uur op: donderdag 18 oktober 2018 / donderdag 15 november 2018 / donderdag 29 november 2018 / donderdag 10 januari 2019 / donderdag7 februari 2019 / donderdag 7 maart 2019.

Bijbelkring
Op de Bijbelkring lezen we een passage en we bespreken deze met elkaar. We komen bij elkaar met een diverse groep gemeenteleden. Het is de bedoeling om dit jaar weer aan te sluiten bij het jaarthema en Bijbelgedeelten te lezen over David uit de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel. We zullen steeds een gedeelte van een hoofdstuk lezen en bespreken.

Er is bij de Bijbelkring nog plek genoeg voor nieuwe deelnemers. We komen ongeveer één keer per maand bij elkaar op de dinsdagavond. De kring vindt doorgaans plaats bij Adri van Andel, Heulstraat 1a en begint steeds om 19.45 uur. Indien nodig, wijken we uit naar één van de andere deelnemers. Neem voor vragen over de Bijbelkring gerust contact op met ds. Gerco Lock.

De planning van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit: dinsdag 25 september 2018 / dinsdag 23 oktober 2018 / dinsdag 27 november 2018 / dinsdag 15 januari 2019 / dinsdag 12 februari 2019 / dinsdag 19 maart 2019.

Gebedskring
Danken is iets heel persoonlijks. Danken voor de nieuwe dag die ik heb ontvangen, danken voor mijn geliefden waar ik mee leef, danken voor onze kerkelijke gemeente waar ik bij mag horen, danken voor de natuur om mij heen, danken voor de vrijheid van geloof, en zo kan ik verder gaan met het tellen van mijn zegeningen en daarvoor danken.

Bidden is vanzelf ook heel persoonlijk. Bidden voor mijn persoonlijke verlangens en noodzakelijkheden. Bidden voor anderen, bidden voor alle noden in deze wereld. Bidden moet ik altijd doen in een vragende stijl. Het kan zijn, dat ik niet krijg waar ik om bid, omdat God daar andere gedachten over heeft. Het kan ook anders worden verhoord, of ook op een latere tijd. Bidden heeft iets van gespannen verwachting, maar ook van het volste vertrouwen dat wat God geeft ook goed voor mij is.kracht van gebed Mobile

Samen bidden is ook van het grootste belang, bv.in gezinsverband. Als je daar de vrijmoedigheid voor hebt is dat alles waard. Samen je hart open leggen is een diepe vorm van geloof. Daar kun je de dag mee door. Samen bidden als gemeente doen we in onze diensten, bij monde van onze voorganger. Soms voor ons gezamenlijk, soms ook voor personen bv. als daar ziekte of rouw is. En er zijn veel andere onderwerpen, die je aandacht zou willen geven. Maar dat is niet altijd mogelijk, dan zou de eredienst te lang worden.

In onze  gebedskring zijn er meer dan 100 aandachtspunten of personen waar we voor bidden. Bespreking hiervan en gebed duurt ongeveer anderhalf uur en dat 1x per maand.

Wilt u dat een keer vrijblijvend meemaken, bel dan met:
Riet Monfrooij, tel. 0183 - 401706
Sander Sterkenburg, tel. 0183 - 442561
Tonnie van Andel, tel. 0183 - 448430

Wist u dat we ook een gebedsbrief uitgeven per twee weken? Een abonnement is gratis, U zou het eens kunnen proberen, u kunt het ook weer opzeggen.

Gesprekskring
Gedurende het winterseizoen komt de gesprekskring ongeveer eens per maand bijeen. Het aantal deelnemers in meestal rond de tien personen. Gedurende een aantal avonden bespreken we een thema. Afgelopen seizoen hebben we ons bijvoorbeeld een aantal avonden verdiept in Maarten Luther en hebben we het boek Heilige strijd van Beatrice de Graaf besproken, waarin het thema terrorisme besproken wordt vanuit christelijk perspectief.

92000000859317701 MobileKomend seizoen zullen we starten met enkele avonden waarin we thema’s bespreken die met onze sterfelijkheid te maken hebben. Hierbij gebruiken we onder andere een boek van de Londense predikant Samuel Wells, dat onlangs vertaald werd naar het Nederlands. De titel van het boek is: Hoe zullen we dan leven? Christelijke kijk op actuele thema’s.

Nieuwe deelnemers kunnen zeker nog aansluiten bij deze kring. Je kunt je aanmelden bij ds. Gerco Lock, dan word je op de hoogte gehouden over de avonden. Met elkaar maken we er leerzame gespreks- en luisteravonden van.

De gesprekskring komt bijeen op dinsdag 2 oktober 2018 / dinsdag 30 oktober 2018 / dinsdag 4 december 2018 / dinsdag 29 januari 2019 / dinsdag 5 maart 2019 / dinsdag 2 april 2019. We beginnen op 2 oktober om 20.00 uur aan de Pompstraat 1 in Uitwijk.

Koffiemorgen voor vrouwen
Een nieuw seizoen staat voor de deur. Ook nu willen we graag weer onze maandelijkse ‘Koffiemorgen voor Vrouwen’ houden. Elke derde woensdag van de maand komen we, vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur, bij elkaar om een onderwerp te bespreken. Het blad Eva levert ons vaak een onderwerp voor gesprek op. Een gewone ochtend, vanuit het drukke leven van alledag, waarin we elkaar ontmoeten, samen bidden en we vreugde, zorg of verdriet met elkaar delen. Waardevolle ochtenden waarin we luisteren naar elkaar en elkaar mogen bemoedigen vanuit Gods woord. Soms bezoeken we 'Open Vrouwen-ochtenden' die in de buurt worden georganiseerd.. Onze eerste ochtend zal zijn op D.V. woensdag 21 september bij Tineke Kraaij, Uitwijksestraat 4, tel. 0183-441360. Weet je van harte welkom!

Lidmatenkringen
Er zijn een 3-tal lidmatenkringen waaraan u kunt deelnemen. De onderwerpen die dit seizoen besproken worden, zijn gelinkt aan het jaarthema. Weet u van harte welkom op deze avonden!

Lidmatenkring 1
Tijdens de avonden van de lidmatenkring gaan we dieper in op het jaarthema. Thema’s die op zondag in de erediensten aan de orde komen, bespreken we met elkaar en proberen we nader toepasbaar te maken voor ons dagelijks leven. Ook het onderlinge contact vinden we belangrijk. Dit seizoen gaan we bij de lidmatenkring aan de slag met 1 en 2 Samuel en dan met name met David. Hierbij gebruiken we het boekje David beter begrijpen: meer zicht op bijbelverhalen uit het Oude Testament van ds. Niels de Jong.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Je kunt ook eerst eens een avond bijwonen om te proberen. Voor informatie en vragen kun je contact opnemen met ds. Gerco Lock.David Mobile

Lidmatenkring 1 vindt het komende seizoen plaats op: donderdag 4 oktober 2018 / donderdag 1 november 2018 / donderdag 6 december 2018 / donderdag 17 januari 2019 / donderdag 14 februari 2019 / donderdag 14 maart 2019. De avonden beginnen om 20.00 uur.

Lidmatenkring 2
Ook in het nieuwe seizoen dat voor ons ligt, willen we weer bij elkaar komen. Tijdens onze avonden praten en discussiëren we over verschillende onderwerpen die een link hebben met het jaarthema. We gebruiken het boekje boekje David beter begrijpen: meer zicht op bijbelverhalen uit het Oude Testament van ds. Niels de Jong als leidraad voor de avonden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

De eerste kringavond is op woensdag 3 oktober 2018 vanaf 20.00 uur aan de Pompstraat 1. De volgende avonden zijn op: woensdag 31 oktober 2018 / woensdag 12 december 2018 / woensdag 9 januari 2019 / woensdag 13 februari 2019 / woensdag 27 maart 2019.

Lidmatenkring 3
Lidmatenkring 3 is enkele jaren geleden opgestart nadat de meeste kringleden met elkaar een seizoen belijdeniscatechese gevolgd hadden. In onze gesprekken over gedeelten uit de Bijbel proberen we elkaar verder te helpen in het geloof in God. We sluiten meestal aan bij thema’s die ook aan de orde zijn geweest in kerkdiensten. Dat helpt om een gedeelte beter te begrijpen en toe te passen voor het eigen leven.

De kring wordt meestal gehouden bij Corné en Linda aan de Poortweg 7 in Uitwijk. We starten om 20.15 uur. De volgende avonden staan gepland: 11 oktober 2018 / 8 november 2018 / 13 december 2018 / 24 januari 2019 / 21 februari 2019 / 21 maart 2019.

Zomeravondkringen
De afgelopen seizoenen lag het kringwerk in de zomer niet helemaal stil. Er werd een filmkring opgestart, er was een kring over ‘dilemma’s in de zorg’, over ‘voltooid leven’ en ‘de wandeling’ werd georganiseerd. In een paar avonden behandelen we in wisselende samenstelling met elkaar een thema of we kijken films. Komende zomer proberen we ook weer één of meerdere zomerkringen op te starten. Meer informatie volgt in het voorjaar van 2018.

Jongeren- en belijdeniscatechese
Voor jongeren vanaf het vervolgonderwijs is er de jongeren- en belijdeniscatechese. Dit is een gemengde jongerengroep waarbij sommigen aan het eind van het seizoen belijdenis doen. Deze groep is dus ook bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof en eventueel de doop. Maar de doelgroep is breder. Het is ook een prima plek voor mensen die denken dat ze er (nog) helemaal niet aan toe zijn om belijdenis te doen, maar die wel samen met anderen willen ontdekken wat het betekent om in de kerk en in de praktijk van het dagelijks leven je geloof in Christus te belijden. Je mag dus al je twijfels, vragen en moeiten meenemen.

We hopen met een mooi gemengde groep van start te kunnen gaan: dat inspireert en maakt de gesprekken wel zo boeiend. Het is de bedoeling om tot Palmpasen ongeveer eens per twee weken bij elkaar te komen op maandagavond vanaf 20.30 uur. We komen bij elkaar in de pastorie aan de Pompstraat 1. Meer weten? Er over doorpraten? Neem even contact op met ds. Gerco Lock.

De volgende maandagavonden staan gepland: maandag 8 oktober 2018 / maandag 15 oktober 2018 /  maandag 29 oktober 2018 / maandag 12 november 2018 / maandag 19 november 2018 / maandag 10 december 2018 / maandag 14 januari 2019 / maandag 28 januari 2019 / maandag 18 februari 2019 / maandag 11 maart 2019 / maandag 25 maart 2019.

Belijdeniscatechese op een andere avond?
Sommige gemeenteleden twijfelen er al langere tijd over om wel of niet belijdenis te doen maar de maandagavond is voor hen geen mogelijkheid. Wanneer het lukt om een groepje bij elkaar te krijgen, is het wellicht mogelijk om op een andere avond ook belijdeniscatechese te geven. Misschien biedt dit ook mogelijkheden voor gemeenteleden die er tegen opzien om in een grotere groep bij elkaar te komen. Neem contact op met ds. Gerco Lock als je hierover nadenkt. Dan bekijken we met elkaar de mogelijkheden.