Kerkkoor

Ontmoeting/koffiedrinken

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst

Iedere maand is er na een kerkdienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken in De Hoogt. Dit is na afloop van bijzondere diensten zoals de opening- en sluiting van het winterwerk, gezinsdiensten, kerk&schooldienst, doopdiensten, belijdenisdienst en de bevestiging van ambtsdragers drinken. Maar als er een periode geen bijzondere diensten zijn, plannen we ook een keer een ontmoetingsmoment in. Dit geeft de gelegenheid om als gemeenteleden eens wat uitgebreider met elkaar in gesprek te zijn. Op de volgende zondagen zullen we met elkaar koffiedrinken (wijzigingen voorbehouden):

Zondag 27 augustus 2017
Zondag 17 september 2017 (opening winterwerk)
Zondag 1 oktober 2017 (project zendingscommissie)
Zondag 5 november 2017 (kerk- & schooldienst)
Zondag 26 november 2017 (laatste zondag kerkelijk jaar)
Maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarswensen)
Zondag 4 februari 2018 (gezinsdienst)
Zondag 25 maart 2018 (eventueel belijdenisdienst)
Zondag 22 april 2018 (sluiting winterwerk)
Zondag 27 mei 2018
Zondag 7 juli 2017 (gezinsdienst)

In het nieuwe beleidsplan is het plan opgenomen om twee keer per jaar na de kerkdienst een alternatief ontmoetingsmoment te organiseren. Gemeenteleden van verschillende generaties kunnen dan na de kerkdienst op bezoek gaan bij elkaar, en bij hen die de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken. Vanaf het voorjaar van 2018 willen we dit plan verder gaan uitwerken. Mogelijk kunnen we dit dan in juni 2018 voor het eerst uitproberen.