Kerkkoor

Zendingscommissie

Vanuit onze gemeente ondersteunen we het zendingsproject: Care4Malawi van ds. Gert en zijn vrouw Rieneke van de Pol. Zij zijn in januari 2017 uitgezonden door de GZB naar Malawi en werken daar in Ekwendeni. We leven met hen mee in gebed, maar ook financieel dragen we als Deelgenoten-gemeente ons steentje aan de uitzending bij. Zo organiseren we een aantal activiteiten waarvan de opbrengst voor Malawi bestemd is. Hieronder valt de spaardoosjesactie, de Paaseitjesverkoop en sinds afgelopen seizoen ook de Pinksterzaterdagactie. Nadat Lopend Vuurtje gestopt was, wilden we graag als gemeente doorgaan. Juist omdat het zo’n dag van ontmoeting mag zijn. Het werd helemaal een bijzondere dag omdat naast de zendingscommissie ook de diaconie, de themacommissie en de jeugdclubs aansloten. Met elkaar en vooral ook dankzij de hulp van vele vrijwilligers werd het een heel bijzondere dag, ook omdat Gert en Rieneke van de Pol een groot deel van de dag in ons midden waren. Graag willen we deze op 8 juni 2019 herhalen. Naast ‘Care4Malawi’ kennen we nog een aantal activiteiten, te denken valt aan de Paasgroeten-actie,  die we samen met de jongeren van onze gemeente organiseren en de eerste zondag van oktober staan we stil bij de Israëlzondag, om onze verbondenheid met Israël tot uiting te brengen.

De zendingscommissie probeert, samen met u als gemeente, op deze wijze mee te werken aan de opdracht van de Heere God: verspreiding van Zijn Woord en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Henk Bults (voorzitter)    tel. 0183 - 448953     
Tineke Kraaij (secr.)   tel. 0183 - 441360 zendingscommissie@uw-kerk.nl
Pitie Colijn (penn.)   tel. 0183 - 443079    
Gabriëlle Ginus   tel. 0183 - 403558    
Anriëtte van Herwijnen   tel. 0183 - 442077    

Het banknummer van de zendingscommissie: NL32 RABO 0301 5365 89 t.n.v. Zendingscommissie Prot. Gemeente Uitwijk-Waardhuizen.