Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. L.W. de Haan, Genderen

Aanvangstijd : 09:30


Voorbereiding Heilig Avondmaal
Bij aanvang van de dienst zingen we steeds een lied uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk.
Zondag 11 november zingen we lied 184, ‘De herder heeft zich niet vergist’. Dit is een vertellied over de Goede herder uit Lucas 15. 
Voorbereiding en nadering tot God
Lied uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk volgens rooster (deze week is dit 184 De herder heeft zich niet vergist)
Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
Psalm 149: 1, 3 (staande)
De ouderling van dienst leidt de voorganger naar de kansel en drukt hem/haar de hand
Stil gebed (aangekondigd vanaf de kansel
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gezang 51
Wetslezing of leefregel (tien geboden, OT of NT)
Gezang 297
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied deze week is dit Psalm 25: 2
Kinderen verlaten de dienst voor de kindernevendienst
Lukas 19: 1 - 10
Gezang 170: 1, 2 en 3
Verkondiging
Dienst van het antwoord
Eigen bundel lied 37 ‘Ga mij niet voorbij o Heiland’
Kinderen van de kindernevendienst
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Om te eindigen
Psalm 146: 4 en 5
Zegen