Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. L.W. van den Dool, Nederhemert

Aanvangstijd : 09:30


2e advent

Bij aanvang van de dienst zingen we steeds een lied uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. De komende tijd zijn dat adventsliederen. Op 9 december zingen we lied 441, ‘Hoe zal ik U ontvangen.’ De titel verraadt de verwantschap met gezang 117 uit het Liedboek voor de Kerken. Oorspronkelijk werd dit lied in de zeventiende eeuw geschreven door Paul Gerhardt. Aan de vertaling in het Nederlands is in de loop van de tijd veel verandert. Zoveel, dat de tekst steeds verder af kwam te staan van het origineel en daar inhoudelijk eigenlijk niet meer mee te rijmen viel. Daarom is er nu een nieuwe vertaling geschreven die dicht bij de oorspronkelijke versie van het lied blijft. 

Lied 441: 1, 3 en 5
Welkom en afkondigingen
Aanvangslied Psalm 18: 8 en 10
Stil gebed  -  Bemoediging en groet
Gezang 66: 3 en 6
Gebed van verootmoediging
Gezang 442: 1, 2, 3 en 4
Wetslezing of leefregel
Gezang 463: 1, 4 en 5
Gebed bij de opening van het Woord
Kerst Projectlied
Kinderen verlaten de dienst voor de kindernevendienst
Schriftlezing: Romeinen 11: 1 - 3 en 12: 1 - 14
Eigen bundel nr. 44: 1, 2 en 3
Verkondiging
Nummer 263: 1, 2 en 3 uit Zingen en bidden in huis en kerk
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Slot psalm 89: 7
Zegen