Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 18:30


Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 9 december 2018, 18.30 uur
Mededelingen kerkenraad
Psalm 24: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 24: 3 en 5
Gebed opening Woord
Schriftlezing: Lukas 1 vers 26 – 38  
Lied 22: 1 en 5
Verkondiging
Gezang 132
Lied 92 - Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Gezang 122
Zegen