Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 13 januari 2019, 9.30 uur
NLB 524: 1, 2 en 4
Mededelingen kerkenraad
Psalm 98: 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria
Gezang 323: 1 en 2
Wetslezing
Gezang 323: 8
Gebed opening Woord
Hemelhoog 428 (schoollied)
Schriftlezing: 2 Samuel 6 vers 1 tm 11
Collecte
Psalm 132: 6 en 9
Verkondiging
Gezang 121: 1 en 2
Lezen avondmaalsformulier
Lied 25: 1, 2 en 3
Avondmaalsviering
Lied 25: 4 en 5
Gebed
Avondmaalscollecte
Psalm 150
Zegen met gezongen amen

Bij aanvang van de dienst zingen we steeds een lied uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Op 13 januari is dit lied 524, ‘Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan’. De titel verklapt al waar het lied over gaat. Het lied geschreven in 2007 naar aanleiding van een preek over de doop van Jezus in de Jordaan. Die doop wordt in het lied in verband gebracht met zowel geschiedenissen uit het Oude Testament (Noach, Mozes, Jona, Naäman), als met ons leven hier en nu en de betekenis van de doop.