Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. A. Naijen, Andel

Aanvangstijd : 09:30


Bij aanvang van de dienst zingen we steeds een lied uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk.
Op zondag 20 januari zingen we lied 25a, ‘Mijn ogen zijn gevestigd’.
In deze variatie op psalm 25 zijn vooral de verzen 15 en 16 uit de onberijmde psalm terug te vinden.
Het is mooi om die bijbelverzen naast dit lied te lezen. 

Psalm 25a: 1 en 2
Afkondigingen
Psalm 108
Klein Gloria
Bundel Hemelhoog nr. 667: 1
Na genadeverkondiging: Hemelhoog nr. 667: 2
Na de wetslezing: Hemelhoog nr. 667: 3
Kinderlied: Psalm 67: 1
Schriftlezing: Mattheus 11: 25 - 30
Tekstlezing: Mattheus 11: 30
Psalm 81: 8 en 9
Verkondiging
Gezang 26: 2 en 3
Gebed
Psalm 68: 7

Thema: ”Een zacht juk en een lichte last!”