Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 09:30


Gezinsdienst
Deze keer wordt deze voorbereid met het gezin van Anriëtte, Zeger, Marylène, Arnick en Jesse van Herwijnen. De muziek wordt verzorgd door Hans van Oudheusden en Johan Versluis en ook Jesse van Herwijnen zal spelen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Hoogt. Er wordt voor koffie en taart gezorgd. Het belooft een mooie dienst te worden die u zeker niet mag missen.

Bij aanvang van de dienst zingen we steeds een lied uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk.  Op zondag 17 februari zingen we lied 8b ‘Zie de zon, die de maan’. In deze door Rikkert Zuiderveld geschreven variatie op psalm 8 komen onze zintuigen aan bod. Wonderlijk is het hoe de mens geschapen is met zicht, gehoor en reuk en gevoel. De mens is prachtig geschapen, naar Gods beeld.