Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 09:30


3e lijdenszondag

Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 24 maart 2019, 9.30 uur
NLB 542 (God roept de mens op weg te gaan)
Mededelingen kerkenraad
Psalm 27: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Gezang 176
Genadeverkondiging
Wetslezing
Psalm 25: 2 en 3
Gebed om de opening van het Woord
Project kindernevendienst
Projectlied ‘God kiest, God redt… kies jij ook?’
Schriftlezing: Lukas 22 vers 54 - 62
Lied 4: 1 en 2 (Lam Gods, dat zo onschuldig)
Verkondiging
Gezang 83: 1, 2, 4, 6 en 7
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gezang 442
Zegen

 

Bij aanvang van de dienst zingen we steeds een lied uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Op zondag 24 maart is dat lied 542, ‘God roept de mens op weg te gaan’. In dit lied voor de veertigdagentijd wordt bezongen hoe het leven met God een reis is. Zoals Abraham geroepen werd om achter te laten en op te gaan, zoals het volk van Israël veertig jaar door de woestijn trok, zo gaat Christus ons voor in ons leven.