Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 09:30


3e lijdenszondag

Bij aanvang van de dienst zingen we steeds een lied uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Op zondag 24 maart is dat lied 542, ‘God roept de mens op weg te gaan’. In dit lied voor de veertigdagentijd wordt bezongen hoe het leven met God een reis is. Zoals Abraham geroepen werd om achter te laten en op te gaan, zoals het volk van Israël veertig jaar door de woestijn trok, zo gaat Christus ons voor in ons leven.