Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 18:30


Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 19 mei 2019, 18.30 uur
Mededelingen kerkenraad
Psalm 107: 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 107: 4
Gebed opening Woord
Schriftlezing : Kolossenzen 1 vers 1 - 14
Gezang 322
Verkondiging
Gezang 408: 1, 3, 4 en 6
Geloofsbelijdenis
Psalm 150
Gebed
Collecte
Gezang 444: 1 en 3
Zegen