Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 16 juni 2019, 9.30 uur
Mededelingen kerkenraad
Psalm 33: 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria
Psalm 33: 2
Wetslezing
Psalm 33: 7
Gebed opening Woord
Lied 81 - ‘k Stel mijn vertrouwen - schoollied
Schriftlezing: Ester 1
Collecte
Gezang 9 vers 3 en 5
Verkondiging
Gezang 292
Lezen avondmaalsformulier
NLB 287: 1, 2, 4 en 5 – Rond het licht dat leven doet
Avondmaalsviering
Gezang 21: 1 en 7
Gebed
Avondmaalscollecte
Gezang 288: 1, 7 en 8
Zegen met gezongen amen