Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.J. Wolters, Almkerk

Aanvangstijd : 18:30


Liturgie voor de kerkdienst in Uitwijk, op zondag 16 juni 2019, om 18.30 uur
Orgelspel.
Woord van welkom.
Intochtslied Ps. 92:1 en 3
Stil gebed  -  Votum en groet
Gez.239: 1 en 6
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing 1 Kor.12: 1 - 11
Gezang 247: 1, 2 en 3
Verkondiging
Gezang 252:1 en 2
Geloofsbelijdenis 
Eigen bundel 58 Abba Vader
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Psalm 92:7 en 8
Zegen

.