Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 23 juni 2019, 9.30 uur
Mededelingen kerkenraad
Psalm 93 vers 1 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria
Gezang 463 vers 1, 2 en 4
Wetslezing
Gezang 7 vers 1 en 4
Gebed opening Woord
Psalm 47 vers 1
Schriftlezing: Ester 2 vers 1 - 18
Psalm 45 vers 4
Verkondiging
Lied 72 vers 1, 2 en 5
Gebed
Collecte
Gezang 481 vers 1 en 4
Zegen