Schoolkerkdienst 1

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

Zomeravondkring

Bijbellezen met Rembrandt

In de periode na Pasen ligt het kring- en catechesewerk stil. Dat is een mooie periode om in een andere samenstelling een thema te bespreken. De afgelopen jaren zijn er al verschillende zomerkringen geweest die vaak met veel enthousiasme gevolgd werden door gemeenteleden en ook wel door andere belangstellenden. In de periode tussen Pasen en de zomervakantie wil ik weer zo’n groep opstarten.

Deze keer sluiten we aan bij het Rembrandtjaar. In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt is overleden. In musea is er veel aandacht voor zijn leven en werk. In drie avonden zullen we vooral kijken naar werk van Rembrandt over bijbelverhalen. Naast een uitmuntend schilder, was Rembrandt namelijk een erg zorgvuldige lezer van de Bijbel. In zijn werk weet hij vaak een verrassend perspectief weer te geven dat de betekenis van een verhaal op een scherpe wijze ontsluit. We oefenen ons tijdens avonden in het bekijken van tekeningen, etsen en schilderijen en krijgen achtergrondinformatie bij het werk.

Graag hoor ik of er geïnteresseerden zijn om hieraan mee te doen. Bij minimaal zeven deelnemers gaan we van start. Nodig gerust ook mensen uit van buiten de gemeente Uitwijk-Waardhuizen. Zij zijn zeker ook welkom. De avonden zijn op dinsdag 14 mei, dinsdag 18 juni en dinsdag 16 juli. Mocht je wel interesse hebben, maar deze avonden niet kunnen, geef het dan ook door. Misschien valt er dan nog iets te schuiven of kunnen we bij veel interesse een tweede groep starten. Ik hoor graag (liefst uiterlijk 30 april) of er geïnteresseerden zijn, via 0183-441365 of predikant@uw-kerk.nl. Na opgave volgt meer informatie.