Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Aanvangstijd : 18:30


Liturgie
Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Eigen Bundel 16 : 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Gezang 305 : 1
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 18 : 20 - 46
Zingen: Psalm 115 : 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 116 : 1 en 8
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 231 : 1 en 2
Dankgebed.
Collecte
Slotlied: Gezang 255 : 1, 2, 3 en 4
Zegen
Amen, amen, amen
Orgelspel