Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 21 juli 2019 – 9.30 uur
Mededelingen kerkenraad
Psalm 63 vers 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Gezang 301 vers 1 en 2
Wetslezing
Gezang 301 vers 3 en 5
Gebed opening Woord
Schoollied – Psalm 130 vers 1
Schriftlezing: Ester 7
Psalm 123
Verkondiging
Gezang 485
Gebed + stil gebed + Onze Vader
Collecte
Gezang 454 vers 1, 2 en 3
Zegen met gezongen amen