Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 18:30


Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 21 juli 2019 – 18.30 uur
Mededelingen kerkenraad
Psalm 111 vers 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Gezang 231: 1 en 2
Gebed opening Woord
Schriftlezing: Ester 8
Gezang 285: 1 en 2
Verkondiging
Gezang 285: 3 en 4
Geloofsbelijdenis: Lied 92
Gebed
Collecte
Psalm 138 vers 1, 2 en 4
Zegen met gezongen amen