Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht

Aanvangstijd : 18:30


Welkom
Intochtslied NLB 101: 1,2 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet.
Psalm 63: 1, 2 en 3
Gebed om de H. Geest
Schriftlezing NBV Rom. 12: 1 - 6a
Psalm 19: 4 en 6
Verkondiging met als thema: ┬┤Geluk.┬┤
Gezang 473: 1, 2, 3, 4, 5 en 10
Dankgebed en voorbede
Geloofbelijden en zingen Gezang 481: 1 en 2
Collecte
Slotlied uit NLB 416: 1, 2 en 3
Zegen NA de zegen vers 4 van NLB 416