Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Dhr. R.D. van Schouwen, Honselaarsdijk

Aanvangstijd : 09:30


Orgelspel
Welkom en Afkondigingen
Aanvangslied Psalm 105: 1 en 2
Zelfbekendmaking’ voorganger
Stil gebed  -  Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Gebed van ontferming en ootmoed
Woord van vertrouwen, genade en dankbaarheid
Gezang 225: 1 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied NLB nr. 166-B 
Kinderen verlaten de dienst voor het kinderverhaal
Toelichting bij de Schriftlezingen
Lezing Oude Testament - Psalm 77: 14 - 21
Psalm 78: 1 en 25
Lezing Nieuwe Testament  - Mattheüs 8: 23 - 27 / en 14: 22 - 33
Gezang 56: 1, 4, 5 en 6
Preek
Lied uit Z& B in huis en kerk (=Nieuwe Lb.) L 352: 1, 2, 5 en 6
De kinderen
 komen terug in de kerk
Dankgebed – Voorbeden – Stilgebed - OnzeVader (door gem. en voorg. sàmen uitgesproken)
Gaven (voorafgegaan door noemen bestemming door voorg.)
Slotlied Gezang 479: 1, 3 en 4
Heenzending en Zegenbede