Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. N.J. Dekker, Almkerk

Aanvangstijd : 18:30


Mededelingen van en door de kerkenraad
Intochtslied Psalm. 105: 1 en 3
Stilte
Bemoediging en Groet
Zingen Eigen Bundel nr. 7
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing Hand. 16: 1 – 10 NBG
Zingen Gezang. 304: 2 en 3
Verkondiging
Zingen Gezang 314
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 255: 1 en 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied Eigen Bundel nr. 13: 1, 2 en 5
Zegen