Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Kand. T. Hagendijk, Ede

Aanvangstijd : 09:30


Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
Psalm 33: 2, 5 en 8
Stil gebed 
Bemoediging - Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Gezang 78: 1 en 2
Leefregel: Romeinen 12 vers 1 – 8 en Mattheus 22 vers 34 – 40
Gezang 78: 3 en 4
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment:
Kinderlied lied 67 Dank U voor deze nieuwe morgen)
Eerste Schriftlezing: Psalm 2
Psalm 2: 4
Tweede Schriftlezing: Openbaring 2: 18 - 29
Gezang 305: 1
Verkondiging
Dienst van het antwoord
Gezang 481: 1 en 2
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Gezang 20: 1, 6 en 7
Zegenbede: O Vader dat U liefde ons blijk
beantwoord door de gemeente met een gezongen ‘amen, amen, amen’)