Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Prop. H.A. van Toor, Zetten

Aanvangstijd : 18:30


Aanvangslied, Psalm 62: 1 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied Eigen liedbundel 59: 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van het Woord
Lucas 12: 49-56
Lied 328: 1, 2 en 3
Verkondiging
Psalm 18: 2, 9 en 15
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 136: 1, 2 en 13
Dankgebed
Collecte
Slotlied Eigen liedbundel 48: 1
Zegen (beantwoord door de gemeente met een gezongen ‘amen, amen, amen’)