Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. N.J. Dekker, Almkerk

Aanvangstijd : 09:30


Mededelingen van en door de kerkenraad
Intochtslied Psalm 25: 1 en 7
Stilte   -  Bemoediging en Groet   -   Klein Gloria
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Gezang 169: 4 en 5
Regel voor het leven
Gezang 169: 6
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied nr. 64 uit Zaaien, maaien, oogsten
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lucas 7: 36 – 8: 3 NBG
Gezang 430: 1, 2 en 7
Verkondiging
Gezang 157: 4 en 5
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied  Psalm. 103: 4 en 7

Zegen