Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 25 augustus 2019 – 9.30 uur
Mededelingen kerkenraad
Psalm 106 vers 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Psalm 106 vers 2
Formuliergedeelte voorbereiding avondmaal
Wetslezing
Psalm 106 vers 21 en 22
Gebed opening Woord
Kinderlied: Hemelhoog 428 (Jezus is de goede herder)
Schriftlezing: Exodus 1 vers 8 – Exodus 2 vers 10
Lied 12 vers 1 en 2 (De dorre vlakte der woestijnen)
Verkondiging
Gezang 225 vers 1, 2 en 3
Gedenken overleden gemeentelid
Gezang 392 vers 3 en 4
Gebed + stil gebed + Onze Vader
Collecte
Gezang 225 vers 4 en 5
Zegen met gezongen amen