Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. S. Nieuwenhuizen, Oosterhout

Aanvangstijd : 18:30


Liturgie voor de dienst op zondag 25 augustus 
.
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Lied van de intocht: psalm 8a"1, 2, 3, 4, 5 en 6. Liedboek 2013 )
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: gezang 388: 1, 2 en 7
Psalmengebed
Lezing: psalm 21
Gezang 195 ( Liedboek 2013 )
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed
Lezing O.T. 1 Samuel 16, 1-13.
Psalm 72: 1 en 4 ( Liedboek 1973 )
Lezing: Evangelie van Marcus 9, 30 - 37.
Gezang 21: 7 ( Liedboek 1973 )
Verkondiging.
Psalm 23c: 1, 2, 3, 4, en 5 Liedboek 2013 )
Gezang 399: 3 ( Liedboek 1973 )
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dienst van de gaven
Gebeden- dankgebed- voorbeden- Avondgebed.
Gezang 479, 1 en 4 ( Liedboek 1973 )
Zegen. Gem. AMEN