Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.C. Lock

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst Uitwijk-Waardhuizen – 1 september 2019, 9.30 uur
Mededelingen kerkenraad
Psalm 105 vers 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria
Psalm 105 vers 2
Wetslezing
Psalm 105 vers 3
Gebed opening Woord
Kinderlied: Lied 79 (Als je bidt, zal Hij je geven)
Schriftlezing: Exodus 3 vers 1 - 8
Collecte
Gezang 311 (gezongen op de melodie van Gezang 247)
Verkondiging
Gezang 1 vers 1 en 2
Lezen avondmaalsformulier
Gezang 358 vers 1, 2, 3, 4 en 5
Avondmaalsviering
Gezang 358 vers 6
Gebed
Avondmaalscollecte
Psalm 150
Zegen met gezongen amen