Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. P.J. Droogers, Werkendam

Aanvangstijd : 09:30


Psalm 25: 1 en 2
Klein Gloria
Psalm 27: 1 en 2
Psalm 19:  3 en 4  (na de wetslezing)
Na het gebed voor de Schriftlezing het kinderlied uit de:
NLB nr. 8a : 1, 2, 3, 4 en 5
Schriftlezingen: Genesis 13 en 1 Johannes 2: 15 -18
Gezang 429: 1, 2 en 3
Preek over  Genesis 13: 11  "Verkeerde keus"
Eigen bundel 51 “Leid mij Heer, o machtig Heiland”
Gezang 434: 1, 2, 3, 4 en 5