Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G. van der Linden, Waalwijk

Aanvangstijd : 18:30


Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 111 : 1 en 5
Stil gebed
Bemoediging en groet
Samenzang: Hemelhoog 295
Gebed
Lezing: Jesaja 49 : 1 - 6
Samenzang: Op toonhoogte 169 : 1, 4 en 5 (Door de wereld gaat een woord; 
graag de melodie zoals in Op toonhoogte, dwz. van het Isr. volkslied.)
Lezing: Handelingen 17 : 10 - 15
Samenzang: Psalm 121
Verkondiging
Samenzang: Hemelhoog 679
Geloofsbelijdenis
Samenzang: Gezang 255 : 1
Gebeden
Collecten
Slotlied: Gezang 308
Heenzending, zegen en beaming