Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G.J. Wolters, Almkerk

Aanvangstijd : 18:30


Liturgie voor de kerkdienst in Uitwijk, op zondag 22 september 2019, om 18.30 uur

Orgelspel
Woord van welkom
Intochtslied Psalm 92: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang Psalm 92: 4 en 5
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Esther 6 en 7: 1 - 6 (H.S.V.)
Samenzang Psalm 92: 6, 7 en 8
Verkondiging
Samenzang Gezang 473:1 en 2
Geloofsbelijdenis
Samenzang: Eigen bundel 58 Abba Vader
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Samenzang Gezang 90:1 en 2
Zegen
Orgelspel