Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. L.W. de Haan, Genderen

Aanvangstijd : 09:30


Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
Psalm 105: 1 en 2 
Stil ed  -  Bemoediging en groet  -  Klein Gloria
Eigen bundel nr. 55 : 1 en 2
Wetslezing of leefregel (tien geboden, OT of NT)
Psalm 139: 14
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied of schoollied volgens rooster (deze week is dit 85 Zie ik sterren aan de hemel staan)
Kinderen verlaten de dienst voor de kindernevendienst
Schriftlezing Filippenzen 1: 1 - 26
Gezang 78: 1 en 2 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
Verkondiging
Dienst van het antwoord
Gezang 319 : 1, 2, 3, 4 en 5
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten  
Slotlied Gezang 304 : 1, 2 en 3
Zegen