Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. K.D. Goverts, Dordrecht

Aanvangstijd : 09:30


 • Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
 • Aanvangslied: Psalm 27 : 2 en 4
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria
 • Psalm 90 : 1
 • Gebed van verootmoediging
 • Psalm 86 : 2
 • Wetslezing of leefregel
 • Psalm 147 : 1
 • Dienst van het Woord
  Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderlied Lied 68 Kijk eens om je heen
 • Schriftlezing(en) : Hooglied 1 : 1 – 8 en 3 : 1 - 4
 • Gezang 463 : 3, 4 en 5
 • Verkondiging
 • Dienst van het antwoord
 • Psalm 102 : 6 en 10
 • Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Lied 42 Eigen Bundel : vers 1 en 2
 • Zegen