Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. W.J. van Schaik, Dordrecht

Aanvangstijd : 18:30


Welkom en mededelingen
Psalm 63: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen eigen bundel nr. 10: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing 1 Samuel 2: 12-35
Gezang 9: 2, 7 en 9
Verkondiging
Psalm 130: 1, 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Gezang 299: 1, 2, 3 en 4
Gebed
Collecte
Gezang 313: 1, 2, 3, 6 en 7
Zegen