Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. D.M. van de Linde, Rotterdam

Aanvangstijd : 09:30


Voorbereiding viering heilig avondmaal

Psalm 33 vers 1 en 2
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Psalm 33 vers 7
genadeverkondiging en gebod
Psalm 33 vers 8
gebed om de opening van het woord
Kinderlied: Zoek eerst het koninkrijk van God
Lezing uit de Bijbel 1 Samuel 16 vers 1-13
Psalm 72 vers 1,4 en 6
Verkondiging
Gezang 430 vers 1,3,4
Dankgebed en voorbede
Gezang 75 vers 1 en 14
zegen