Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

Aanvangstijd : 18:30


Dankzegging heilig avondmaal
Psalm 118:1
Votum/groet
Psalm 118: 5
Gebed
Schriftlezing: 2 Kronieken 33 vers 1 t/m 13 
Lied 28: 1 en 2 (uit eigen bundel, Als g'in nood gezeten)
Verkondiging: Als kinderen andere wegen gaan
Gezang 483:1, 3 en 4 (Gij die alle sterren)
Geloofsbelijdenis
Gezang 319:1, 2 en 5 (Looft God die zegent)
Dankgebed

Gezang 304: 1, 2 en 3 (God is getrouw)
Zegen