Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Aanvangstijd : 18:30


Liturgie zondag 24 november 2019, Uitwijk, 18.30 uur.
Orgelspel.
Mededelingen
Psalm 42: 1 en 3
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Psalm 17: 2 en 7
Gebed.
Schriftlezing: 1 Johannes 2: 18 - 28
Gezang 254: 2, 3 en 4
Verkondiging.
Gezang 231: 1 en 4
Geloofsbelijdenis.
Psalm 145: 2
Gebed.
Collecte.
Eigen bundel: 47: 1, 2 en 3
Zegen.
Zingen: Amen, amen, amen.