Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. J. van Walsum, Alblasserdam

Aanvangstijd : 18:30


1ste Advent
Zondag 1 december 2019 - ‘De Leeuwenkoning’
Orde van dienst
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Lied: Psalm 25: 1 en 2
Stil gebed – Bemoediging en groet
Lied: Psalm 25: 6
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 49:1-12
Lied: Gezang 125: 1 en 2
Schriftlezing: Openbaring 5:1-6
Lied: Gezang 125: 3 en 5
Preek
Meditatief orgelspel
Lied: ‘Ik breng een rechter aan het licht’
Liedboek 2013  459: 1, 2, 3, 5 en 7
Geloofsbelijdenis
Lied van aanbidding: ‘God in ons midden’
Hemelhoog 632: 1, 2 en 5
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied: Gezang 389: 1, 2 en 3
Zegen